Konferencje
ARCHIWUM Konferencji WPiA
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy polskiego więziennictwa w zjednoczonej Europie”
załącznik

Konferencja
Społeczno – gospodarcze aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego na Śląsku - trzy lata po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
załącznik

II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa
II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Trzy lata Polski w Unii Europejskiej – przegląd zmiany w prawie krajowym po 1 maja 2004 r."
załącznik

Opolskie Seminarium Ubezpieczeniowe
I Opolskie Seminarium Ubezpieczeniowe pt. "Charakter prawny członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym" zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Iustitia i Zakład Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UO oraz opolski Oddział ZUS.
załącznik

Konferencja międzynarodowa
„Problemy doskonalenia prawnego zabezpieczenia prawa, wolności człowieka i obywatela”,
Organizatorzy:
- Wydział Prawa Administracji UO,
- Wydział Prawa Narodowego Przykarpackiego Uniwersytetu im. Stefaniaka.
załącznik

III Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne
III Opolskie Colloquium Prawno-Historyczne pt.: "Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty własności w Europie"
załącznik

Konferencja naukowa
ELSA Opole ma zaszczyt zaprosić na Konferencję naukową pt.: "Swoboda przepływu osób i jej ograniczenia w UE".
załącznik

I Opolskie Sympozjum Prawa Międzynarodowego
I Opolskie Sympozjum Prawa Międzynarodowego i Europejskiego pt.: "Pierwszeństwo prawa wspólnotowego przed prawem krajowym. Aspekty teoretyczne i praktyczne."
załącznik

FORUM PRAWA EUROPEJSKIEGO
Forum Prawa Europejskiego - to cykl otwartych wykładów poświęconych prawu europejskiemu, mających przybliżyć szersze rzeszy studentów zarówno problematykę związaną z Unią Europejską. W roku akademickim 2006/2007 odbyły się następujące wykłady:
załącznik

Konferencja naukowa w Wilnie
„Prawne i organizacyjne uwarunkowania samorządu terytorialnego na Litwie po przystąpieniu do Unii Europejskiej”,
22-24 marca 2006r. – organizator Wydział Prawa Administracji UO, Samorząd Rejonu Wileńskiego i Uniwersytet Romera w Wilnie.
załącznik

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar