Konferencje
ARCHIWUM Konferencji WPiA
KONFERENCJA "OCHRONA KONSUMENTA - TEORIA, A PRAKTYKA


Zapraszamy do udziału w konferencji na temat ochrony praw konsumenta, która odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury (Katowicka 95, Opole, budynek obok WPiA UO) dnia 29 maja 2018 r. 

Konferencja jest III etapem projektu "Kazusomaniak", jednak do udziału zachęcamy wszystkich - nie tylko "Kazusomaniaków", którzy wzięli udział w warsztatach, czy konkursie. 

Zapraszamy także osoby zainteresowane tematyką praw konsumenta z innych ośrodków akademickich.

Propozycje abstraktów można wysyłać na adres: projekt@kazusomaniak.pl do 30 kwietnia 2018 r.Konferencja naukowa - Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza na konferencję naukową zatytułowaną

„Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami”,

która odbędzie się 12 maja 2018 roku w auli - s. 5.18 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

         Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na pytanie: czy postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami są ukształtowane w prawidłowy sposób, a w szczególności czy zawierają odpowiednie normy gwarancyjne, umożliwiające represjonowanym przeciwstawienie się ewentualnym nadużyciom władzy. Ponadto procesem badawczym objęte będą rzeczone procedury na etapie ich stosowania – z intencją ustalenia, jak dalece odbiegają one od normatywnych wzorców.

         Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu mieszczącego się w tematyce konferencji proszone są do dnia 20 marca 2018 r. o przesłanie karty zgłoszenia udziału na adres mailowy: kpluta@uni.opole.pl.

         Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Organizatorzy nie przewidują honorariów za wygłoszenie referatów oraz  pokrycia kosztów podróży uczestników konferencji. Zainteresowanym uczestnikom będą wydawane zaświadczenia o udziale.

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Fundacja dla Wydziału Prawa i Administracji UO

BZ WBK o/Bytom 06 1090 2011 0000 0001 2122 4289.

Szczegółowy program konferencji zostanie podany w późniejszym terminie.


załącznik

Prawo ubezpieczeń społecznych jako odrębna gałąź prawa


Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku odbędzie się w Auli 5.18 ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Prawo ubezpieczeń społecznych jako odrębna gałąź prawa” organizowana przez Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Dolnośląski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.


załącznik

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ISoS '18


Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych ośrodków naukowych
i instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej obejmującej interdyscyplinarne problemy rozwoju zagrożeń w aspekcie informacji. Intencją Organizatorów konferencji jest również zainicjowanie i kontynuacja już istniejącej współpracy w obszarze badań naukowych i dydaktyki pomiędzy pracownikami uczelni krajowych i zagranicznych. Główny problem naukowy, to pytanie o przyczyny i skutki działań informacyjnych w aspekcie: społecznym, ekonomicznym i politycznym bezpieczeństwa państwa. Odpowiedź na postawiony problem naukowy będzie poszukiwana w ramach sesji konferencyjnych.

TERMIN REJESTRACJI: do 13 kwietnia 2018

W celu rejestracji należy przesłać na adres konferencja.isos@gmail.com

1.      formularz rejestracyjny;

2.      skan dowodu wykonanej opłaty konferencyjnej.

 

Click here for english version

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ISoS '18

Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń

19 kwietnia 2018

Wydział Prawa i Administracji

Aula (IV piętro)

Katowicka 87a 
45-060 Opole 

Program konferencji do pobrania


załącznik

1st Critico-Juridical Symposium "What kind of critique of law in Central and Eastern Europe?"


Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-14 kwietnia 2018 roku odbędzie się w sali Rady Wydziału Międzynarodowa Konferencja 1st Critico-Juridical Symposium "What kind of critique of law in Central and Eastern Europe?" organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UO oraz CEENELS.

 


załącznik

Regional Studies Association Annual Conference 2018


Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców na udział w Regional Studies Association Annual Conference 2018 w Lugano (http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-l ugano-2018).

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (studenci: £181; młodzi naukowcy: £206) oraz rocznego członkostwa w RSA (studenci: £38; młodzi naukowcy: £60), a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 500 zł.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie.

Więcej informacji o stypendium znajduje się w załączniku, a także na stronach: www.euroreg.uw.edu.pl oraz www.rsa.uw.edu.pl


załącznik

Ogłoszenie o naborze na stanowisko adiunkta


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Termin składania ofert: 7.02.2018 r.

Szczegóły ogłoszenia w załączonym pliku

 


załącznik

Informacja


W związku z awarią sieci centralnego ogrzewania w dniach 20-21.12.2017 wystąpi niedogrzanie budynku Collegium Iuridicum.Dwie Dekady Konstytucji RP – Doświadczenia i Wyzwania


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 października 2017 r., o godzinie 9:30 przy ul. Waryńskiego 4 - budynek CeNaBiz odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Dwie Dekady Konstytucji RP – Doświadczenia i Wyzwania organizowana przez Katedrę Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Dalsze informacje znajdują się w załączonym pliku. Serdecznie zapraszamy!
załącznik

II ogólnopolska konferencja naukowa "Analiza Śledcza"


Uprzejmie zapraszamy do udziału w drugiej już konferencji, poświęconej analizie śledczej. Metody analizy informacji stają się jednym z najważniejszych narzędzi współczesnej kryminalistyki. Ich rozwój, wspierany osiągnięciami informatyki, statystyki, kryminologii i innych nauk, wymaga prowadzenia badań teoretycznych, a także stałej wymiany poglądów i doświadczeń środowisk, zaangażowanych w zwalczanie przestępczości. Mamy nadzieję, że proponowane spotkanie stworzy kolejną okazję, sprzyjającą owocnej dyskusji. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
załącznik

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar