Konferencje
ARCHIWUM Konferencji WPiA
1st Critico-Juridical Symposium "What kind of critique of law in Central and Eastern Europe?"


Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-14 kwietnia 2018 roku odbędzie się w sali Rady Wydziału Międzynarodowa Konferencja 1st Critico-Juridical Symposium "What kind of critique of law in Central and Eastern Europe?" organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UO oraz CEENELS.

 


załącznik

Regional Studies Association Annual Conference 2018


Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców na udział w Regional Studies Association Annual Conference 2018 w Lugano (http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-l ugano-2018).

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (studenci: £181; młodzi naukowcy: £206) oraz rocznego członkostwa w RSA (studenci: £38; młodzi naukowcy: £60), a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 500 zł.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie.

Więcej informacji o stypendium znajduje się w załączniku, a także na stronach: www.euroreg.uw.edu.pl oraz www.rsa.uw.edu.pl


załącznik

Ogłoszenie o naborze na stanowisko adiunkta


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Termin składania ofert: 7.02.2018 r.

Szczegóły ogłoszenia w załączonym pliku

 


załącznik

Informacja


W związku z awarią sieci centralnego ogrzewania w dniach 20-21.12.2017 wystąpi niedogrzanie budynku Collegium Iuridicum.Dwie Dekady Konstytucji RP – Doświadczenia i Wyzwania


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 października 2017 r., o godzinie 9:30 przy ul. Waryńskiego 4 - budynek CeNaBiz odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Dwie Dekady Konstytucji RP – Doświadczenia i Wyzwania organizowana przez Katedrę Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Dalsze informacje znajdują się w załączonym pliku. Serdecznie zapraszamy!
załącznik

II ogólnopolska konferencja naukowa "Analiza Śledcza"


Uprzejmie zapraszamy do udziału w drugiej już konferencji, poświęconej analizie śledczej. Metody analizy informacji stają się jednym z najważniejszych narzędzi współczesnej kryminalistyki. Ich rozwój, wspierany osiągnięciami informatyki, statystyki, kryminologii i innych nauk, wymaga prowadzenia badań teoretycznych, a także stałej wymiany poglądów i doświadczeń środowisk, zaangażowanych w zwalczanie przestępczości. Mamy nadzieję, że proponowane spotkanie stworzy kolejną okazję, sprzyjającą owocnej dyskusji. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
załącznik

II Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne


Z przyjemnością informujemy, że w dniach 10-11 października 2017 roku, w ramach II Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego, odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej – dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian”/ „Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries − Current Experience and Trends” organizowana przez pracowników: Katedry Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.sefpa.ajd.czest.pl/pl/witamy/ Serdecznie zapraszamy.
załącznik

Park kulturowy a ochrona krajobrazu.


Pragnę zaprosić do udziału w konferencji naukowej Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego pt. Park kulturowy a ochrona krajobrazu. Konferencja, organizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, odbędzie się 15 września br. w Opolu. Gościem honorowym konferencji będzie Pani Minister Magdalena Gawin - Generalny Konserwator Zabytków Celem konferencji jest refleksja nad działaniami podejmowanymi w celu zachowania krajobrazu kulturowego. Rozwój urbanistyczny, ochrona zabytków, potrzeby mieszkańców, ochrona przyrody oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego są elementami, które niejednokrotnie pozostają w konflikcie ze sobą, mam nadzieję, że pogłębiona analiza, żywa dyskusja oraz przykłady dobrych praktyk pozwolą na głębsze zrozumienie problemu, zdefiniowanie uwag de legeferenda oraz lepszą ochronę dziedzictwa kulturowego w przestrzeni zurbanizowanej. Obrady konferencji rozpoczną się o godz. 10.00 w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95 w Opolu. Po konferencji, około godz. 15.30, zapraszamy na warsztaty na temat planowanego parku kulturowego na Wyspie Pasieka w Opolu. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 13 września br na adres: mpszczynski@uni.opole.pl.
załącznik

XIII Colloquium Prawno-Historyczne. Miasto - idea, historia i prawo. W 800-lecie lokacji miejskiej Opola


Katedra Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych WPiA UO zaprasza do udziału w XIII Colloquium Prawno-Historycznym, którego tegoroczne wydanie nawiązuje tematycznie do jubileuszu 800-lecia miasta Opola. Colloquium odbędzie się w dniach 10 i 11 maja 2017 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, przy Placu Zamkowym 1. Rozpoczęcie o godzinie 14.00, 10 maja.. Zapraszamy do zapoznania się z programem imprezy
załącznik

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”


Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy zaproszenie na Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”. Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Opolu w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95. Organizatorami konferencji są: Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinika Prawa oraz Studencka Poradnia Prawna "Bona fides". Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2017 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom.
[Zaproszenie] [Formularz zgłoszeniowy] [Komitet Naukowy] [Program]

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar