Konferencje
ARCHIWUM Konferencji WPiA
Regional Studies Association Annual Conference 2018

Stypendium konferencyjne dla studentów i młodych naukowców na udział w Regional Studies Association Annual Conference 2018 w Lugano (http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-l ugano-2018).

Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej (studenci: £181; młodzi naukowcy: £206) oraz rocznego członkostwa w RSA (studenci: £38; młodzi naukowcy: £60), a także dofinansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 500 zł.

O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranci i młodzi naukowcy do 5 lat po doktoracie.

Więcej informacji o stypendium znajduje się w załączniku, a także na stronach: www.euroreg.uw.edu.pl oraz www.rsa.uw.edu.pl


załącznik

Ogłoszenie o naborze na stanowisko adiunkta

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Termin składania ofert: 7.02.2018 r.

Szczegóły ogłoszenia w załączonym pliku

 


załącznik

Informacja

W związku z awarią sieci centralnego ogrzewania w dniach 20-21.12.2017 wystąpi niedogrzanie budynku Collegium Iuridicum.


załącznik

Dwie Dekady Konstytucji RP – Doświadczenia i Wyzwania
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 października 2017 r., o godzinie 9:30 przy ul. Waryńskiego 4 - budynek CeNaBiz odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Dwie Dekady Konstytucji RP – Doświadczenia i Wyzwania organizowana przez Katedrę Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Dalsze informacje znajdują się w załączonym pliku. Serdecznie zapraszamy!
załącznik

II ogólnopolska konferencja naukowa "Analiza Śledcza"
Uprzejmie zapraszamy do udziału w drugiej już konferencji, poświęconej analizie śledczej. Metody analizy informacji stają się jednym z najważniejszych narzędzi współczesnej kryminalistyki. Ich rozwój, wspierany osiągnięciami informatyki, statystyki, kryminologii i innych nauk, wymaga prowadzenia badań teoretycznych, a także stałej wymiany poglądów i doświadczeń środowisk, zaangażowanych w zwalczanie przestępczości. Mamy nadzieję, że proponowane spotkanie stworzy kolejną okazję, sprzyjającą owocnej dyskusji. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
załącznik

II Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne
Z przyjemnością informujemy, że w dniach 10-11 października 2017 roku, w ramach II Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego, odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej – dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian”/ „Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries − Current Experience and Trends” organizowana przez pracowników: Katedry Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.sefpa.ajd.czest.pl/pl/witamy/ Serdecznie zapraszamy.
załącznik

Park kulturowy a ochrona krajobrazu.
Pragnę zaprosić do udziału w konferencji naukowej Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego pt. Park kulturowy a ochrona krajobrazu. Konferencja, organizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, odbędzie się 15 września br. w Opolu. Gościem honorowym konferencji będzie Pani Minister Magdalena Gawin - Generalny Konserwator Zabytków Celem konferencji jest refleksja nad działaniami podejmowanymi w celu zachowania krajobrazu kulturowego. Rozwój urbanistyczny, ochrona zabytków, potrzeby mieszkańców, ochrona przyrody oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego są elementami, które niejednokrotnie pozostają w konflikcie ze sobą, mam nadzieję, że pogłębiona analiza, żywa dyskusja oraz przykłady dobrych praktyk pozwolą na głębsze zrozumienie problemu, zdefiniowanie uwag de legeferenda oraz lepszą ochronę dziedzictwa kulturowego w przestrzeni zurbanizowanej. Obrady konferencji rozpoczną się o godz. 10.00 w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95 w Opolu. Po konferencji, około godz. 15.30, zapraszamy na warsztaty na temat planowanego parku kulturowego na Wyspie Pasieka w Opolu. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 13 września br na adres: mpszczynski@uni.opole.pl.
załącznik

XIII Colloquium Prawno-Historyczne. Miasto - idea, historia i prawo. W 800-lecie lokacji miejskiej Opola
Katedra Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych WPiA UO zaprasza do udziału w XIII Colloquium Prawno-Historycznym, którego tegoroczne wydanie nawiązuje tematycznie do jubileuszu 800-lecia miasta Opola. Colloquium odbędzie się w dniach 10 i 11 maja 2017 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, przy Placu Zamkowym 1. Rozpoczęcie o godzinie 14.00, 10 maja.. Zapraszamy do zapoznania się z programem imprezy
załącznik

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”
Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy zaproszenie na Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”. Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Opolu w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95. Organizatorami konferencji są: Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinika Prawa oraz Studencka Poradnia Prawna "Bona fides". Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2017 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom.
[Zaproszenie] [Formularz zgłoszeniowy] [Komitet Naukowy] [Program]
załącznik

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ISoS '17
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych ośrodków naukowych i instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej obejmującej interdyscyplinarne problemy rozwoju zagrożeń w aspekcie terroryzmu. Nie mniej ważnym celem jest współpraca w obszarze badań naukowych i dydaktyki pomiędzy pracownikami uczelni krajowych i zagranicznych. Główny problem naukowy, to pytanie o przyczyny i skutki terroryzmu w aspekcie: społecznym, ekonomicznym, politycznym, bezpieczeństwa państwa. Odpowiedź na postawiony problem naukowy będzie poszukiwana w ramach sesji konferencyjnych.

PUBLIKACJA. Zależnie od zakresu tematycznego artykułu, zostanie on opublikowany (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopiśmie naukowym „Studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem”, wydawanym przez Uniwersytet Wrocławski lub w kwartalniku elektronicznym „Horyzonty Bezpieczeństwa”, wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji UO. Przyjmowane są teksty w języku polskim i angielskim. Pełne wersje artykułów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.isos@gmail.com, w terminie do 15 kwietnia 2017 r. Artykuł powinien zawierać streszczenia oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (ok. 150 słów), adres do korespondencji oraz adres mailowy. Maksymalna objętość artykułu to 12 stron formatu A4, wraz ze streszczeniem i bibliografią. Zamieszczenie ilustracji (fotografii, tabel i rysunków) będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia do redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich do ilustracji. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 punktów dla tekstu głównego (10 punktów dla przypisów), o interlinii 1,5 wiersza w tekście głównym, marginesy standardowe: 25 mm. Nagłówki 14 punktów pogrubione.
załącznik

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar