Konferencje
ARCHIWUM Konferencji WPiA
Postępowanie egzekucyjne wobec aktualnych i projektowanych zmian


Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Izba Komornicza we Wrocławiu oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu pon Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Opole
mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową

pt. „Postępowanie egzekucyjne wobec aktualnych i projektowanych zmian - zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne”,

która odbędzie się 8 czerwca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w sali 5.18 (ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole).

W ramach tak szeroko zakreślonej tematyki pragniemy szczególną uwagę poświęcić omówieniu noweli do Kodeksu Postępowania Cywilnego, a zwłaszcza kwestii regulacji postępowania egzekucyjnego

 

Do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

- Program konferencji


załącznik

Prawa i obowiązki członków rodziny – status dziecka w rodzinie


Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RODZINY –STATUS DZIECKA W RODZINIE”, która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Ratuszu Urzędu Miasta Opola Rynek – Ratusz, sala im. Karola Musioła

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenie biernego udziału w Konferencji prosimy przesłać do dnia 17 maja 2019 r. na adres e-mailowy: konferencja.prawarodziny@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji.

Konferencja naukowa pod patronatem honorowym prof. dr hab. Marka Masnyka - Rektora Uniwersytetu Opolskiego oraz Arkadiusza Wiśniewskiego - Prezydenta Miasta Opola.

W sprawie dodatkowych informacji na temat konferencji zachęcamy do kontaktu:
Edyta Rzadkowska tel. 77 452 75 60; e-mail: konferencja.prawarodziny@gmail.com

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konferencji.

Zaproszenie na Konferencję

Program konferencji


załącznik

XV Colloquium Prawno-Historyczne


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Colloquium Prawno-Historycznym: Iura et leges między Wschodem a Zachodem – aspekty prawno-historyczne, które odbędzie się 9-10 maja 2019 r., od godz. 10.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego (Pl. Kopernika 11a; 45-040 Opole).

organizatorzy:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Oddział W Opolu

Szczegółowy plan w załączonym pliku


załącznik

Współczesne wyzwania i perspektywy rynku pracy a kształcenie w szkołach wyższych


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Izba Rzemieślnicza w Opolu

serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt. "Współczesne wyzwania i perspektywy rynku pracy a ksztalcenie w szkołach wyższych", która odbędzie się 9 maja 2019 r. w godz. 10.00-15.00 na Uniwersytecie Opolskim w budynku  Collegium Maius, pl. Kopernika 11 a „Aula Błękitna".

Konferencja jest organizowana we współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną.

Program konferencji w załączeniu.


załącznik

5. JUBILEUSZOWE FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH


BLOCKCHAIN · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · RODO, E-PRIVACY · SZTUCZNA INTELIGENCJA ORAZ POJAZDY AUTONOMICZNE

9 -10 kwietnia 2019 r.

Uniwersytet opolski

Forum Prawa Mediów Elektronicznych (FPME) jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami tematu. Jednym z celów wydarzenia jest integracja tych dwóch obszarów. Pierwsza edycja FPME odbyła się we Wrocławiu w 2015 roku, a jej tematem były "Płatności elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych".

Strona forum: http://fpme.opole.pl/Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt „Prawo i medycyna – wybrane zagadnienia”


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Prawo i medycyna – wybrane zagadnienia”, która odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul Katowicka 95) w dniu: 30  listopada 2018r. w godz. 10:00-16:00.

Konferencja organizowana jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu oraz Opolską Izbą Lekarską. Wydarzenie  wpisuje się w kalendarz imprez okolicznościowych w związku z 65 rocznicą powstania Izby Adwokackiej  w Opolu oraz w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości .

Prelegentami na Konferencji będą naukowcy i praktycy reprezentujący obie dziedziny nauki.

Jednocześnie już w tym miejscu uprzejmie informujemy, że planowane jest wydanie recenzowanej publikacji naukowej, w której opublikowane zostaną artykuły naukowe przygotowane przez prelegentów.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 19.11.2018 r. na adres: wpia@uni.opole.pl  (decyduje data zgłoszenia z uwgi na ograniczoną liczbę miejsc).

Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowa Konferencja zostanie wpisana w terminarz szkoleń zawodowych dla adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu oraz lekarzy Opolskiej Izby lekarskiej. Nadto każdy z jej uczestników otrzyma certyfikat udziału w Konferencji.

W załączeniu szczegółowy program konferencji.


załącznik

Od niepodległości do niepodległości


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

oraz

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału w konferencji "Od niepodległości do niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna 1918-2018"

organizowanej w dniach 13-15 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Wrocławskim.


załącznik

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar