Konferencje
Planowane konferencje zewnętrzne
IV Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny SAFE PLACE 2020


W imieniu organizatorów, mamy zaszczyt poinformować, że czwarta edycja Kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego obiektów użyteczności publicznej Safe Place 2020 jest zaplanowana w Hotelu Windsor w Jachrance w dniach 02-04 listopada 2020 roku. W tym roku Kongres został objęty Patronatem Honorowym Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Przewodniczącego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 

Z powodu pandemii koronawirusa przyjęliśmy formułę ogólnopolską z możliwością przeprowadzenia obrad online, w sytuacji zwiększenia się zagrożenia epidemicznego w listopadzie. Zapraszamy zatem już dziś do rejestracji, gwarantując że Kongres na pewno się odbędzie :) 

Zaplanowaliśmy w tym roku nowe panele i zaprosiliśmy licznych ekspertów. Z ramowym planem obrad można się zapoznać na nowej stronie Kongresu.
W tym roku będzie jeszcze bardziej praktycznie i różnorodnie. Proponujemy sesje dostosowane do Państwa bieżących potrzeb. Zaplanowaliśmy z naszymi współorganizatorami bloki tematyczne poświęcone np. zarządzaniu ryzykiem i ciągłością działania, reagowaniu na zamachy terrorystyczne i specyfice bezpieczeństwa antyterrorystycznego w poszczególnych kategoriach obiektów użyteczności publicznej. 

Zapraszamy Państwa:

- do zapoznania się z informacjami o wydarzeniu i rejestracji na Kongres na stronie internetowej https://safeplace.edu.pl/

- do subskrypcji naszego kanału o bezpieczeństwie na platformie YouTube Project Safe-TY

- do zapoznania się z relacją z ubiegłorocznej edycji wydarzenia wraz z wybranymi panelami i wystąpieniami Relacja z Safe Place 2019Prawo w dobie cyfryzacji 2020


Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów pragnę zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową 'Prawo w dobie cyfryzacji 2020'. Jest to już dziesiąta edycja konferencji poświęconej cyberbezpieczeństwu, cyberprzestępczości, ochronie danych osobowych i własności intelektualnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 marca 2020 r. (wtorek, środa) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Składa się ona z pięciu bloków tematycznych:
1. Sztuczna inteligencja i algorytmy – zagadnienia prawne i techniczne,
2. Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej,
3. Przetwarzanie danych osobowych w chmurze(cloudcomputing),
4. Ewolucja cyberprzestępczości w ciągu ostatniej dekady,
5. Inteligentne kontrakty (smart contracts).

Jesteśmy przekonani, że wydarzenie po raz kolejny zgromadzi studentów i doktorantów, prawników, praktyków z branży IT, a także wszystkich miłośników dynamicznie rozwijającej się dziedziny prawa nowych technologii. Podczas ostatniej edycji mieliśmy przyjemność gościć w roli prelegentów m.in. przedstawicieli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prokuratur Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu oraz Instytutu Kościuszki, jak również studentów i doktorantów z dwunastu polskich szkół wyższych.

Wszystkie informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie: www.prawo-cyfryzacja.umk.pl
oraz na naszej stronie na Facebooku: www.facebook.com/SKNPNT/
Ewentualne pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres: nowetechnologie@umk.pl

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do składania abstraktów! Termin na ich przesyłanie upływa z dniem 24 lutego 2020 r.

SKPNT WPIA UMK w Toruniu


Organizatorzy konferencji:
Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii WPiA UMK
Katedra Teorii Państwa i Prawa WPiA UMKBEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX i XXI WIEKU


Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX i XXI WIEKU 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość 26-27 listopada 2019 roku

Przypadające w bieżącym roku siedemdziesięciolecie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i dwudziestolecie ratyfikacji Traktatu przez Rzeczpospolitą Polską skłaniają do refleksji nad problemami kolektywnego bezpieczeństwa państw członkowskich i obrony militarnej w świetle dynamicznych przemian geopolitycznych w polityce światowej. Obie rocznice stanowią kontekst organizowanej przez nas wspólnie z innymi ośrodkami naukowymi cyklicznej, III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość. W przededniu jubileuszowego szczytu NATO proponujemy Państwu udział w naukowej debacie, która ma dotyczyć wyzwań bezpieczeństwa podejmowanych przez nas w minionym okresie oraz tych, którym musimy sprostać dzisiaj i w przyszłości. Zapraszamy do wspólnego spojrzenia na bezpieczeństwo Polski jako cenioną przez wszystkich wartość, proces zachodzący w wymiarze społecznym i technicznym oraz zjawisko obejmujące fakty z przeszłości, zmiany zachodzące współcześnie i symptomy zwiastujące przyszłość.


Dwudziestoletni okres przynależności naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest dobrą okazją do kompleksowego spojrzenia na zrealizowane w Polsce zamierzenia i ich rezultaty. Uwzględniając ważną rolę przypadającej w obecnym roku rocznicy zapraszamy do debaty nad określeniem stanu bezpieczeństwa politycznego i militarnego Polski w tym okresie oraz wpływu współpracy sojuszniczej na jego poziom. Problematyka uczestnictwa Polski w sojuszach międzynarodowych i koalicjach wpływających na pozycję międzynarodową naszego kraju, stanowi ważną płaszczyznę badań naukowych, której zamierzamy poświęcić dyskusję w ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość.


Ważną część dyskusji stanowić będzie bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym i militarnym. Udział polskich kontyngentów w operacjach sojuszniczych, misjach pokojowych i stabilizacyjnych, w okresie członkostwa Polski w NATO miał istotny wpływ na bezpieczeństwo naszego kraju. Równie ważne w tym kontekście jest znaczenie uwarunkowań geopolitycznych oraz wynikających z nich założeń i koncepcji strategicznych dotyczących bezpieczeństwa narodowego oraz polityki bezpieczeństwa realizowanej przez władze państwowe na przestrzeni ostatnich stu lat, a także Sił Zbrojnych RP, jako głównego komponentu systemu bezpieczeństwa militarnego i współpracy sojuszniczej, w tym także procesu ich transformacji wynikającej ze zobowiązań sojuszniczych i określanych w ramach sojuszy standardów. Proponujemy zatem Państwu debatę w ramach głównych obszarów problemowych: polityczno-militarnego, kulturowego i gospodarczego wymiaru bezpieczeństwa narodowego oraz Polski w architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego.


Zapraszamy do udziału w konferencji ośrodki naukowo-dydaktyczne, instytucje publiczne i prywatne, które widzą potrzebę całościowego spojrzenia na problemy bezpieczeństwa Polski jako państwa członkowskiego NATO. Zakładamy, że Państwa uczestnictwo w konferencji przybliży nas wszystkich do odpowiedzi na wiele pytań naukowych o genezę, stan obecny i perspektywy bezpieczeństwa.


załącznik

Konferencja Corporate governance and securities regulations


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają serdecznie na konferencję naukową pt. "Corporate governance and securities regulations", która odbędzie się 30 października 2019 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Warszawskiego, w budynku d. BUW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Konferencja rozpocznie się od wykładu wybitnego autorytetu w dziedzinie prawa spółek, rynku kapitałowego i transakcji M&A prof. Stevena Davidoffa Solomona (Professor of Law U.C. Berkeley School of Law) na temat "Corporate governance - lessons from the U.S. experience in securities regulation".


Po wykładzie odbędzie się debata "Corporate governance and securities regulations" z udziałem prof. Stevena Davidoffa Solomona, prof. Teresy Czerwińskiej - Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Pawła Borysa - Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju oraz prof. Michała Romanowskiego - Członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, radcy prawnego. Moderatorem debaty będzie dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Po debacie odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody w VIII edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.


Szczegóły dotyczące konferencji oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.knf.gov.pl


załącznik

Forum Praw i Wolności


W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej we współpracy z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Stowarzyszeniem KoLiber podjęła inicjatywę organizacji Forum Praw i Wolności. 


Wydarzenie odbędzie  się 9 czerwca 2018 r. w kompleksie konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie.


Miło jest nam poinformować, iż Pan Prof. UO dr hab Paweł Sobczyk kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego WPiA UO wystąpi podczas Forum w charakterze Prelegenta. 

Celem Forum Praw i Wolności jest wpływ na debatę publiczną w zakresie zagadnień prawnych i społecznych, kluczowych dla przyszłości Polski jako suwerennego państwa prawnego. Chcemy stworzyć przestrzeń interdyscyplinarnej dyskusji z udziałem naukowców, społeczników, przedsiębiorców, urzędników i dziennikarzy. Głównym przedmiotem debaty będą bieżące problemy związane z ustrojem, wolnością gospodarczą, prawami kobiet, czy prawną ochroną rodziny. Jednakże zależy nam również, aby odpowiedzieć, czy we współczesnej dyskusji nad stanem przestrzegania praw człowieka mogą nam pomóc klasyczne pojęcia sprawiedliwości, tradycji i autorytetu. 


Pełna agenda wydarzenia dostępna jest pod adresem: www.fpiw.pl.Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne


Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 17-18 maja 2018 roku organizuje Ogólnopolską konferencję naukową pt. "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne".

Przedmiotem konferencji jest współpraca pomiędzy dwoma sektorami, jej znaczenie w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego, ramy prawno-polityczne a także praktyczna działalność. Celem konferencji jest ukazanie kondycji współpracy samorządu z partnerami biznesowymi zarówno w kontekście politycznym, społecznym, jak też prawnym. Konferencja będzie okazją do refleksji nad kierunkami zmian i formowania polityki współpracy samorządu lokalnego z biznesem w przyszłości. Dokonana zostanie ocena nowych wyzwań i możliwości, a także podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania o wdrażanie nowych rozwiązań będących remedium na różnorodne bariery współpracy międzysektorowej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji i wygłoszenia referatu.

Formularz zgłoszeniowy w załączniku.


załącznik

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu


 W imieniu Rady Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie zapraszamy do udziału
w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Nauka i pasja kluczem do sukcesu",
która odbędzie się 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej
w Kielnarowej.
 
Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl
Zapraszamy również na profil konferencji na Facebook'u: https://www.facebook.com/naukaipasja

Jak co roku, wydarzenie to odbywa się dzięki wsparciu Władz Uczelni oraz Fundacji „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty", która objęła konferencję honorowym patronatem.
 
W zależności od Państwa wyboru, pozytywnie zrecenzowane referaty mogą zostać opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK (http://think.wsiz.rzeszow.pl/), czasopiśmie naukowym „Security Review" (http://securityreview.pl/) lub w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Financial Internet Quarterly „e-Finanse" (14 pkt. MNiSW),
Soci@lCommunication (5 pkt. MNiSW),
Studia Humana (7 pkt. MNiSW).
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.04.2018 r.
 
Zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej konferencji w zakładce 'Rejestracja'.
 
Serdecznie zapraszamy!
 ARCHIWUM Konferencji WPiA
Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne Aspekty podatkowe zarządu sukcesyjnego i likwidacji


Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Izbicka koło Opola na Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą problematyce podatków i prawa podatkowego w aspekcie prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dodatkowo tematyka Konferencji zostanie wzbogacona o związki prawa podatkowego z instytucjami zarządu sukcesyjnego i likwidacji działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych.

Idea zorganizowania Konferencji o takiej właśnie tematyce jest efektem kilkuletnich zmagań z coraz bardziej skomplikowanymi zagadnieniami podatkowymi, jakie pojawiają się w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych i które dotyczą zarówno sędziów komisarzy jak i syndyków i doradców restrukturyzacyjnych. Ta zależność działa także w drugą stronę, a więc problematyka upadłościowa i restrukturyzacyjna bardzo często komplikuje niełatwe zagadnienia prawa podatkowego materialnego i procesowego.  W obu przypadkach mamy natomiast  do czynienia z ogromną odpowiedzialnością organów i uczestników poszczególnych postępowań, a przyjęte rozwiązania wobec braku szerokiej perspektywy i wsparcia teorii mogą  prowadzić do niepożądanych następstw.

Tym samym uznaliśmy, iż „dwa odrębne byty” (podatki i upadłość), które nie zawsze dostrzegają swoje współistnienie i zależność w regulacjach prawnych wobec kolejnych wyzwań, jakimi są niezwykle dynamiczne zmiany życia gospodarczego, nowe rozwiązania legislacyjne oraz skomplikowane stany faktyczne wymagają  zweryfikowania teorii i praktyki, tak przez organy podatkowe, doradców podatkowych oraz doradców restrukturyzacyjnych i sędziów upadłościowych.

Tym bardziej uznaliśmy celowość zorganizowania Konferencji integrującej ze sobą dwa środowiska, gdyż przeprowadzona kwerenda literatury przedmiotu, tak w zakresie prawa podatkowego jak i prawa upadłościowego wykazała, iż dotychczas istniejące opracowania w tym zakresie mają jedynie charakter śladowy i wybiórczy, co jest w Naszej ocenie stanem daleko niezadowalającym i niemogącym się dłużej  utrzymać.  

Wyrażamy przekonanie, iż formuła Konferencji, polegająca na wygłoszeniu krótkich referatów przez praktyków oraz teoretyków, a także skoncentrowanie uwagi na dyskusji, pozwoli na wypracowanie standardów i rozwiązań w zakresie niektórych obszarów dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego.

Cennym dopełnieniem dwudniowego spotkania będzie publikacja obejmująca przedstawione referaty oraz głosy w dyskusji, a także artykuły i referaty wszystkich tych osób, które chcą zabrać głos w dyskursie na temat korelacji prawa upadłościowego i prawa podatkowego.

                Zachęcając do aktywnego udziału w obradach i dyskusji, prosimy o wszelkie uwagi dotyczące organizacji i przebiegu Konferencji, a także Państwa sugestie, które pozwolą Nam w przyszłości na jeszcze lepsze przygotowanie tego rodzaju wydarzeń.                                         


załącznik

Podatki a postępowanie upadłościowe 
i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych


Szanowni Państwo

Pierwotna idea zorganizowania Konferencji, a następnie Webinarium o takiej właśnie tematyce jest efektem kilkuletnich zmagań z coraz bardziej skomplikowanymi zagadnieniami podatkowymi, jakie pojawiają się w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych i które dotyczą zarówno sędziów komisarzy jak i syndyków i doradców restrukturyzacyjnych. Ta zależność działa także w drugą stronę, a więc problematyka upadłościowa i restrukturyzacyjna bardzo często komplikuje niełatwe zagadnienia prawa podatkowego materialnego i procesowego. 

W obu przypadkach mamy natomiast  do czynienia z ogromną odpowiedzialnością organów i uczestników poszczególnych postępowań, a przyjęte rozwiązania wobec braku szerokiej perspektywy i wsparcia teorii mogą  prowadzić do niepożądanych następstw. Obecnie w dobie kryzysu gospodarczego te zagadnienia zyskują jeszcze bardziej na aktualności w zakresie NIE TYLKO regulacji  Tarcz Antykryzysowych 1 i 2 i przygotowywanej Tarczy nr 3, ale przede wszytkim innej już rzeczywistości i otoczenia gospodarczego, gdzie podatki i restrukturyzacja, a czasami niestety upadłość muszą ze sobą korelować.

Uznaliśmy celowość zorganizowania Konferencji/Webinarium integrującej ze sobą dwa środowiska, gdyż przeprowadzona kwerenda literatury przedmiotu, tak w zakresie prawa podatkowego jak i prawa upadłościowego wykazała, iż dotychczas istniejące opracowania w tym zakresie mają jedynie charakter śladowy i wybiórczy, co jest w Naszej ocenie stanem daleko niezadowalającym i niemogącym się dłużej  utrzymać.  Po raz pierwszy udało się na jednej płaszczyźnie zorganizować spotkanie praktyków i teoretyków prawa podatkowego i prawa upadłościowego oraz restrukturyzacji. Jest to wydarzenie bez precedensu. Tym bardziej iż w to wydrzenie zaangażowały się różne środowiska naukowe i praktyków tj. Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji, Stowarzyszenie Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu, Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych, Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Sekcja INSO Instytutu Allerhanda.


Formuła Webinarium, polegająca na wygłoszeniu krótkich 15 minutowych referatów przez praktyków oraz teoretyków poparta prezentacjami pierwszego dnia, a także skoncentrowanie uwagi na dyskusji oraz odpowiedzi na pytania drugiego dnia, pozwoli na wypracowanie standardów i rozwiązań w zakresie niektórych obszarów dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego w dobie kryzysu gospodarczego. Jest to nisza niezagospodarowana do tej pory ani w zakresie teorii ani praktyki, dotyczącym konferencji naukowych szkoleń i publikacji z bardzo aktualną problematyką w dobie kryzysu.

Webinarium jest skierowane do teoretyków i praktyków tj. sędziowie komisarze, syndycy,  doradcy restrukturyzacyjni, doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, doktryna, studenci, doktoranci, komornicy, pracownicy administracji publicznej w tym KAS.

Jednocześnie Webinarium to preludium do zorganizowania stacjonarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.  „Podatki a upadłość i restrukturyzacja” połączonej z wydaniem publikacji pokonferencyjnej, która pierwotnie miała się odbyć 14 – 15 maja 2020 r. w Pałacu Izbicko koło Opola, a która mamy nadzieję po ustaniu epidemii będzie szansą na spotkanie się, poznanie się oraz pogłębione omówienie problematyki oraz wymianę pierwszych doświadczeń.

Rejestracja online

https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/podatki-a-postepowanie-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne-w-dobie-kryzysu-i-dzialan-antykryzysowych,1270.html


załącznik

III OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO


Szanowni PT Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informuję, że 6 grudnia 2019 r. w Opolu odbędzie się

 

III OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.

 

Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
oraz Katedra Nauk o Państwie i Prawie Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego.

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na jednej z działających w Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie.

 

Temat szczegółowy tegorocznego Konkursu to „Finansowanie związków wyznaniowych”.

 

Jednocześnie przypominam:

- pierwszy etap to test, na który składają się pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru i casus,

- drugi etap to odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego, jedno z tematyki szczegółowej tegorocznej edycji i jeden casus,

- do drugiego etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie pierwszym,

- pytania konkursowe (I i II etapu) będą obejmowały ogólną wiedzę z prawa wyznaniowego (ex universa) oraz w tym roku w sposób szczególny zagadnienia związane z finansowaniem związków wyznaniowych.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu oraz zakwaterowania w Opolu uczestników konkursu i ich naukowych opiekunów. Zapraszamy jednak w dniu Konkursu na obiad i słodki poczęstunek…

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym Studentom oraz pomoc w ich przygotowaniu i udziale w Konkursie.

 

W załączonych plikach znajdują się:

- Regulamin Konkursu,

- Formularz Zgłoszenia Udziału i Opinii Nauczyciela Akademickiego oraz Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,

- Program Konkursu.

 

Wychodząc naprzeciw postulatom ochrony środowiska, skan zgłoszenia udziału wraz z opinią nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kpluta@uni.opole.pl do 22 listopada 2019 r. Jednocześnie proszę, aby oryginał zagłoszenia dostarczyć w dniu konkursu organizatorom.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie oraz spędzenia wolnego czasu w Opolu!

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Paweł Sobczyk{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar