Konferencje
Konferencje PLANOWANE w WPiA
Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne Aspekty podatkowe zarządu sukcesyjnego i likwidacji


Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Izbicka koło Opola na Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą problematyce podatków i prawa podatkowego w aspekcie prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dodatkowo tematyka Konferencji zostanie wzbogacona o związki prawa podatkowego z instytucjami zarządu sukcesyjnego i likwidacji działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych.

Idea zorganizowania Konferencji o takiej właśnie tematyce jest efektem kilkuletnich zmagań z coraz bardziej skomplikowanymi zagadnieniami podatkowymi, jakie pojawiają się w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych i które dotyczą zarówno sędziów komisarzy jak i syndyków i doradców restrukturyzacyjnych. Ta zależność działa także w drugą stronę, a więc problematyka upadłościowa i restrukturyzacyjna bardzo często komplikuje niełatwe zagadnienia prawa podatkowego materialnego i procesowego.  W obu przypadkach mamy natomiast  do czynienia z ogromną odpowiedzialnością organów i uczestników poszczególnych postępowań, a przyjęte rozwiązania wobec braku szerokiej perspektywy i wsparcia teorii mogą  prowadzić do niepożądanych następstw.

Tym samym uznaliśmy, iż „dwa odrębne byty” (podatki i upadłość), które nie zawsze dostrzegają swoje współistnienie i zależność w regulacjach prawnych wobec kolejnych wyzwań, jakimi są niezwykle dynamiczne zmiany życia gospodarczego, nowe rozwiązania legislacyjne oraz skomplikowane stany faktyczne wymagają  zweryfikowania teorii i praktyki, tak przez organy podatkowe, doradców podatkowych oraz doradców restrukturyzacyjnych i sędziów upadłościowych.

Tym bardziej uznaliśmy celowość zorganizowania Konferencji integrującej ze sobą dwa środowiska, gdyż przeprowadzona kwerenda literatury przedmiotu, tak w zakresie prawa podatkowego jak i prawa upadłościowego wykazała, iż dotychczas istniejące opracowania w tym zakresie mają jedynie charakter śladowy i wybiórczy, co jest w Naszej ocenie stanem daleko niezadowalającym i niemogącym się dłużej  utrzymać.  

Wyrażamy przekonanie, iż formuła Konferencji, polegająca na wygłoszeniu krótkich referatów przez praktyków oraz teoretyków, a także skoncentrowanie uwagi na dyskusji, pozwoli na wypracowanie standardów i rozwiązań w zakresie niektórych obszarów dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego.

Cennym dopełnieniem dwudniowego spotkania będzie publikacja obejmująca przedstawione referaty oraz głosy w dyskusji, a także artykuły i referaty wszystkich tych osób, które chcą zabrać głos w dyskursie na temat korelacji prawa upadłościowego i prawa podatkowego.

                Zachęcając do aktywnego udziału w obradach i dyskusji, prosimy o wszelkie uwagi dotyczące organizacji i przebiegu Konferencji, a także Państwa sugestie, które pozwolą Nam w przyszłości na jeszcze lepsze przygotowanie tego rodzaju wydarzeń.                                         


załącznik

ARCHIWUM Konferencji WPiA
III OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO


Szanowni PT Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informuję, że 6 grudnia 2019 r. w Opolu odbędzie się

 

III OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.

 

Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
oraz Katedra Nauk o Państwie i Prawie Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego.

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na jednej z działających w Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie.

 

Temat szczegółowy tegorocznego Konkursu to „Finansowanie związków wyznaniowych”.

 

Jednocześnie przypominam:

- pierwszy etap to test, na który składają się pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru i casus,

- drugi etap to odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego, jedno z tematyki szczegółowej tegorocznej edycji i jeden casus,

- do drugiego etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie pierwszym,

- pytania konkursowe (I i II etapu) będą obejmowały ogólną wiedzę z prawa wyznaniowego (ex universa) oraz w tym roku w sposób szczególny zagadnienia związane z finansowaniem związków wyznaniowych.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu oraz zakwaterowania w Opolu uczestników konkursu i ich naukowych opiekunów. Zapraszamy jednak w dniu Konkursu na obiad i słodki poczęstunek…

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym Studentom oraz pomoc w ich przygotowaniu i udziale w Konkursie.

 

W załączonych plikach znajdują się:

- Regulamin Konkursu,

- Formularz Zgłoszenia Udziału i Opinii Nauczyciela Akademickiego oraz Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,

- Program Konkursu.

 

Wychodząc naprzeciw postulatom ochrony środowiska, skan zgłoszenia udziału wraz z opinią nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kpluta@uni.opole.pl do 22 listopada 2019 r. Jednocześnie proszę, aby oryginał zagłoszenia dostarczyć w dniu konkursu organizatorom.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie oraz spędzenia wolnego czasu w Opolu!

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Paweł SobczykDebata o współpracy nauki z przemysłem


Wydział Prawa i Administracji UO oraz Collegium Nobilium Opoliense serdecznie zapraszają na debatę "Współpraca nauki z przemysłem", która odbędzie się 27 listopada o godz. 10.00 w sali 5.18.

 


załącznik

Postępowanie egzekucyjne wobec aktualnych i projektowanych zmian


Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Izba Komornicza we Wrocławiu oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu pon Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Opole
mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową

pt. „Postępowanie egzekucyjne wobec aktualnych i projektowanych zmian - zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne”,

która odbędzie się 8 czerwca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w sali 5.18 (ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole).

W ramach tak szeroko zakreślonej tematyki pragniemy szczególną uwagę poświęcić omówieniu noweli do Kodeksu Postępowania Cywilnego, a zwłaszcza kwestii regulacji postępowania egzekucyjnego

 

Do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

- Program konferencji


załącznik

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar