Konferencje
ARCHIWUM Konferencji WPiA
Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne Aspekty podatkowe zarządu sukcesyjnego i likwidacji


Szanowni Państwo

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Izbicka koło Opola na Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą problematyce podatków i prawa podatkowego w aspekcie prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dodatkowo tematyka Konferencji zostanie wzbogacona o związki prawa podatkowego z instytucjami zarządu sukcesyjnego i likwidacji działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych.

Idea zorganizowania Konferencji o takiej właśnie tematyce jest efektem kilkuletnich zmagań z coraz bardziej skomplikowanymi zagadnieniami podatkowymi, jakie pojawiają się w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych i które dotyczą zarówno sędziów komisarzy jak i syndyków i doradców restrukturyzacyjnych. Ta zależność działa także w drugą stronę, a więc problematyka upadłościowa i restrukturyzacyjna bardzo często komplikuje niełatwe zagadnienia prawa podatkowego materialnego i procesowego.  W obu przypadkach mamy natomiast  do czynienia z ogromną odpowiedzialnością organów i uczestników poszczególnych postępowań, a przyjęte rozwiązania wobec braku szerokiej perspektywy i wsparcia teorii mogą  prowadzić do niepożądanych następstw.

Tym samym uznaliśmy, iż „dwa odrębne byty” (podatki i upadłość), które nie zawsze dostrzegają swoje współistnienie i zależność w regulacjach prawnych wobec kolejnych wyzwań, jakimi są niezwykle dynamiczne zmiany życia gospodarczego, nowe rozwiązania legislacyjne oraz skomplikowane stany faktyczne wymagają  zweryfikowania teorii i praktyki, tak przez organy podatkowe, doradców podatkowych oraz doradców restrukturyzacyjnych i sędziów upadłościowych.

Tym bardziej uznaliśmy celowość zorganizowania Konferencji integrującej ze sobą dwa środowiska, gdyż przeprowadzona kwerenda literatury przedmiotu, tak w zakresie prawa podatkowego jak i prawa upadłościowego wykazała, iż dotychczas istniejące opracowania w tym zakresie mają jedynie charakter śladowy i wybiórczy, co jest w Naszej ocenie stanem daleko niezadowalającym i niemogącym się dłużej  utrzymać.  

Wyrażamy przekonanie, iż formuła Konferencji, polegająca na wygłoszeniu krótkich referatów przez praktyków oraz teoretyków, a także skoncentrowanie uwagi na dyskusji, pozwoli na wypracowanie standardów i rozwiązań w zakresie niektórych obszarów dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego.

Cennym dopełnieniem dwudniowego spotkania będzie publikacja obejmująca przedstawione referaty oraz głosy w dyskusji, a także artykuły i referaty wszystkich tych osób, które chcą zabrać głos w dyskursie na temat korelacji prawa upadłościowego i prawa podatkowego.

                Zachęcając do aktywnego udziału w obradach i dyskusji, prosimy o wszelkie uwagi dotyczące organizacji i przebiegu Konferencji, a także Państwa sugestie, które pozwolą Nam w przyszłości na jeszcze lepsze przygotowanie tego rodzaju wydarzeń.                                         


załącznik

Podatki a postępowanie upadłościowe 
i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych


Szanowni Państwo

Pierwotna idea zorganizowania Konferencji, a następnie Webinarium o takiej właśnie tematyce jest efektem kilkuletnich zmagań z coraz bardziej skomplikowanymi zagadnieniami podatkowymi, jakie pojawiają się w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych i które dotyczą zarówno sędziów komisarzy jak i syndyków i doradców restrukturyzacyjnych. Ta zależność działa także w drugą stronę, a więc problematyka upadłościowa i restrukturyzacyjna bardzo często komplikuje niełatwe zagadnienia prawa podatkowego materialnego i procesowego. 

W obu przypadkach mamy natomiast  do czynienia z ogromną odpowiedzialnością organów i uczestników poszczególnych postępowań, a przyjęte rozwiązania wobec braku szerokiej perspektywy i wsparcia teorii mogą  prowadzić do niepożądanych następstw. Obecnie w dobie kryzysu gospodarczego te zagadnienia zyskują jeszcze bardziej na aktualności w zakresie NIE TYLKO regulacji  Tarcz Antykryzysowych 1 i 2 i przygotowywanej Tarczy nr 3, ale przede wszytkim innej już rzeczywistości i otoczenia gospodarczego, gdzie podatki i restrukturyzacja, a czasami niestety upadłość muszą ze sobą korelować.

Uznaliśmy celowość zorganizowania Konferencji/Webinarium integrującej ze sobą dwa środowiska, gdyż przeprowadzona kwerenda literatury przedmiotu, tak w zakresie prawa podatkowego jak i prawa upadłościowego wykazała, iż dotychczas istniejące opracowania w tym zakresie mają jedynie charakter śladowy i wybiórczy, co jest w Naszej ocenie stanem daleko niezadowalającym i niemogącym się dłużej  utrzymać.  Po raz pierwszy udało się na jednej płaszczyźnie zorganizować spotkanie praktyków i teoretyków prawa podatkowego i prawa upadłościowego oraz restrukturyzacji. Jest to wydarzenie bez precedensu. Tym bardziej iż w to wydrzenie zaangażowały się różne środowiska naukowe i praktyków tj. Uniwersytet Opolski Wydział Prawa i Administracji, Stowarzyszenie Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu, Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych, Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Sekcja INSO Instytutu Allerhanda.


Formuła Webinarium, polegająca na wygłoszeniu krótkich 15 minutowych referatów przez praktyków oraz teoretyków poparta prezentacjami pierwszego dnia, a także skoncentrowanie uwagi na dyskusji oraz odpowiedzi na pytania drugiego dnia, pozwoli na wypracowanie standardów i rozwiązań w zakresie niektórych obszarów dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego w dobie kryzysu gospodarczego. Jest to nisza niezagospodarowana do tej pory ani w zakresie teorii ani praktyki, dotyczącym konferencji naukowych szkoleń i publikacji z bardzo aktualną problematyką w dobie kryzysu.

Webinarium jest skierowane do teoretyków i praktyków tj. sędziowie komisarze, syndycy,  doradcy restrukturyzacyjni, doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, doktryna, studenci, doktoranci, komornicy, pracownicy administracji publicznej w tym KAS.

Jednocześnie Webinarium to preludium do zorganizowania stacjonarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.  „Podatki a upadłość i restrukturyzacja” połączonej z wydaniem publikacji pokonferencyjnej, która pierwotnie miała się odbyć 14 – 15 maja 2020 r. w Pałacu Izbicko koło Opola, a która mamy nadzieję po ustaniu epidemii będzie szansą na spotkanie się, poznanie się oraz pogłębione omówienie problematyki oraz wymianę pierwszych doświadczeń.

Rejestracja online

https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/podatki-a-postepowanie-upadlosciowe-i-restrukturyzacyjne-w-dobie-kryzysu-i-dzialan-antykryzysowych,1270.html


załącznik

III OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO


Szanowni PT Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informuję, że 6 grudnia 2019 r. w Opolu odbędzie się

 

III OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.

 

Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
oraz Katedra Nauk o Państwie i Prawie Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego.

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na jednej z działających w Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie.

 

Temat szczegółowy tegorocznego Konkursu to „Finansowanie związków wyznaniowych”.

 

Jednocześnie przypominam:

- pierwszy etap to test, na który składają się pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru i casus,

- drugi etap to odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego, jedno z tematyki szczegółowej tegorocznej edycji i jeden casus,

- do drugiego etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie pierwszym,

- pytania konkursowe (I i II etapu) będą obejmowały ogólną wiedzę z prawa wyznaniowego (ex universa) oraz w tym roku w sposób szczególny zagadnienia związane z finansowaniem związków wyznaniowych.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu oraz zakwaterowania w Opolu uczestników konkursu i ich naukowych opiekunów. Zapraszamy jednak w dniu Konkursu na obiad i słodki poczęstunek…

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym Studentom oraz pomoc w ich przygotowaniu i udziale w Konkursie.

 

W załączonych plikach znajdują się:

- Regulamin Konkursu,

- Formularz Zgłoszenia Udziału i Opinii Nauczyciela Akademickiego oraz Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,

- Program Konkursu.

 

Wychodząc naprzeciw postulatom ochrony środowiska, skan zgłoszenia udziału wraz z opinią nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kpluta@uni.opole.pl do 22 listopada 2019 r. Jednocześnie proszę, aby oryginał zagłoszenia dostarczyć w dniu konkursu organizatorom.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie oraz spędzenia wolnego czasu w Opolu!

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Paweł SobczykDebata o współpracy nauki z przemysłem


Wydział Prawa i Administracji UO oraz Collegium Nobilium Opoliense serdecznie zapraszają na debatę "Współpraca nauki z przemysłem", która odbędzie się 27 listopada o godz. 10.00 w sali 5.18.

 


załącznik

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar