Konferencje
ARCHIWUM Konferencji WPiA
III OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO


Szanowni PT Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informuję, że 6 grudnia 2019 r. w Opolu odbędzie się

 

III OGÓLNOPOLSKI STUDENCKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA WYZNANIOWEGO.

 

Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
oraz Katedra Nauk o Państwie i Prawie Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego.

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na jednej z działających w Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. Szczegóły znajdują się w Regulaminie.

 

Temat szczegółowy tegorocznego Konkursu to „Finansowanie związków wyznaniowych”.

 

Jednocześnie przypominam:

- pierwszy etap to test, na który składają się pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru i casus,

- drugi etap to odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego, jedno z tematyki szczegółowej tegorocznej edycji i jeden casus,

- do drugiego etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie pierwszym,

- pytania konkursowe (I i II etapu) będą obejmowały ogólną wiedzę z prawa wyznaniowego (ex universa) oraz w tym roku w sposób szczególny zagadnienia związane z finansowaniem związków wyznaniowych.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu oraz zakwaterowania w Opolu uczestników konkursu i ich naukowych opiekunów. Zapraszamy jednak w dniu Konkursu na obiad i słodki poczęstunek…

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji zainteresowanym Studentom oraz pomoc w ich przygotowaniu i udziale w Konkursie.

 

W załączonych plikach znajdują się:

- Regulamin Konkursu,

- Formularz Zgłoszenia Udziału i Opinii Nauczyciela Akademickiego oraz Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,

- Program Konkursu.

 

Wychodząc naprzeciw postulatom ochrony środowiska, skan zgłoszenia udziału wraz z opinią nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: kpluta@uni.opole.pl do 22 listopada 2019 r. Jednocześnie proszę, aby oryginał zagłoszenia dostarczyć w dniu konkursu organizatorom.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w Konkursie oraz spędzenia wolnego czasu w Opolu!

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Paweł SobczykDebata o współpracy nauki z przemysłem


Wydział Prawa i Administracji UO oraz Collegium Nobilium Opoliense serdecznie zapraszają na debatę "Współpraca nauki z przemysłem", która odbędzie się 27 listopada o godz. 10.00 w sali 5.18.

 


załącznik

Postępowanie egzekucyjne wobec aktualnych i projektowanych zmian


Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Izba Komornicza we Wrocławiu oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu pon Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Opole
mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową

pt. „Postępowanie egzekucyjne wobec aktualnych i projektowanych zmian - zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne”,

która odbędzie się 8 czerwca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w sali 5.18 (ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole).

W ramach tak szeroko zakreślonej tematyki pragniemy szczególną uwagę poświęcić omówieniu noweli do Kodeksu Postępowania Cywilnego, a zwłaszcza kwestii regulacji postępowania egzekucyjnego

 

Do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

- Program konferencji


załącznik

Prawa i obowiązki członków rodziny – status dziecka w rodzinie


Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RODZINY –STATUS DZIECKA W RODZINIE”, która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Ratuszu Urzędu Miasta Opola Rynek – Ratusz, sala im. Karola Musioła

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenie biernego udziału w Konferencji prosimy przesłać do dnia 17 maja 2019 r. na adres e-mailowy: konferencja.prawarodziny@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji.

Konferencja naukowa pod patronatem honorowym prof. dr hab. Marka Masnyka - Rektora Uniwersytetu Opolskiego oraz Arkadiusza Wiśniewskiego - Prezydenta Miasta Opola.

W sprawie dodatkowych informacji na temat konferencji zachęcamy do kontaktu:
Edyta Rzadkowska tel. 77 452 75 60; e-mail: konferencja.prawarodziny@gmail.com

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konferencji.

Zaproszenie na Konferencję

Program konferencji


załącznik

XV Colloquium Prawno-Historyczne


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Colloquium Prawno-Historycznym: Iura et leges między Wschodem a Zachodem – aspekty prawno-historyczne, które odbędzie się 9-10 maja 2019 r., od godz. 10.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego (Pl. Kopernika 11a; 45-040 Opole).

organizatorzy:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Oddział W Opolu

Szczegółowy plan w załączonym pliku


załącznik

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar