Konferencje
Konferencje PLANOWANE w WPiA
5. JUBILEUSZOWE FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH


BLOCKCHAIN · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · RODO, E-PRIVACY · SZTUCZNA INTELIGENCJA ORAZ POJAZDY AUTONOMICZNE

9 -10 kwietnia 2019 r.

Uniwersytet opolski

Forum Prawa Mediów Elektronicznych (FPME) jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami tematu. Jednym z celów wydarzenia jest integracja tych dwóch obszarów. Pierwsza edycja FPME odbyła się we Wrocławiu w 2015 roku, a jej tematem były "Płatności elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych".

Strona forum: http://fpme.opole.pl/ARCHIWUM Konferencji WPiA
Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt „Prawo i medycyna – wybrane zagadnienia”


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Prawo i medycyna – wybrane zagadnienia”, która odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul Katowicka 95) w dniu: 30  listopada 2018r. w godz. 10:00-16:00.

Konferencja organizowana jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu oraz Opolską Izbą Lekarską. Wydarzenie  wpisuje się w kalendarz imprez okolicznościowych w związku z 65 rocznicą powstania Izby Adwokackiej  w Opolu oraz w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości .

Prelegentami na Konferencji będą naukowcy i praktycy reprezentujący obie dziedziny nauki.

Jednocześnie już w tym miejscu uprzejmie informujemy, że planowane jest wydanie recenzowanej publikacji naukowej, w której opublikowane zostaną artykuły naukowe przygotowane przez prelegentów.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do dnia 19.11.2018 r. na adres: wpia@uni.opole.pl  (decyduje data zgłoszenia z uwgi na ograniczoną liczbę miejsc).

Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowa Konferencja zostanie wpisana w terminarz szkoleń zawodowych dla adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu oraz lekarzy Opolskiej Izby lekarskiej. Nadto każdy z jej uczestników otrzyma certyfikat udziału w Konferencji.

W załączeniu szczegółowy program konferencji.


załącznik

Od niepodległości do niepodległości


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

oraz

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału w konferencji "Od niepodległości do niepodległości. Polska myśl polityczna i prawna 1918-2018"

organizowanej w dniach 13-15 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Wrocławskim.


załącznik

KONFERENCJA "OCHRONA KONSUMENTA - TEORIA, A PRAKTYKA


Zapraszamy do udziału w konferencji na temat ochrony praw konsumenta, która odbędzie się w Studenckim Centrum Kultury (Katowicka 95, Opole, budynek obok WPiA UO) dnia 29 maja 2018 r. 

Konferencja jest III etapem projektu "Kazusomaniak", jednak do udziału zachęcamy wszystkich - nie tylko "Kazusomaniaków", którzy wzięli udział w warsztatach, czy konkursie. 

Zapraszamy także osoby zainteresowane tematyką praw konsumenta z innych ośrodków akademickich.

Propozycje abstraktów można wysyłać na adres: projekt@kazusomaniak.pl do 30 kwietnia 2018 r.Konferencja naukowa - Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza na konferencję naukową zatytułowaną

„Postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami”,

która odbędzie się 12 maja 2018 roku w auli - s. 5.18 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

         Celem konferencji będzie próba odpowiedzi na pytanie: czy postępowania represyjne wobec kierujących pojazdami są ukształtowane w prawidłowy sposób, a w szczególności czy zawierają odpowiednie normy gwarancyjne, umożliwiające represjonowanym przeciwstawienie się ewentualnym nadużyciom władzy. Ponadto procesem badawczym objęte będą rzeczone procedury na etapie ich stosowania – z intencją ustalenia, jak dalece odbiegają one od normatywnych wzorców.

         Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu mieszczącego się w tematyce konferencji proszone są do dnia 20 marca 2018 r. o przesłanie karty zgłoszenia udziału na adres mailowy: kpluta@uni.opole.pl.

         Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Organizatorzy nie przewidują honorariów za wygłoszenie referatów oraz  pokrycia kosztów podróży uczestników konferencji. Zainteresowanym uczestnikom będą wydawane zaświadczenia o udziale.

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Fundacja dla Wydziału Prawa i Administracji UO

BZ WBK o/Bytom 06 1090 2011 0000 0001 2122 4289.

Szczegółowy program konferencji zostanie podany w późniejszym terminie.


załącznik

Prawo ubezpieczeń społecznych jako odrębna gałąź prawa


Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku odbędzie się w Auli 5.18 ogólnopolska konferencja naukowa pt. “Prawo ubezpieczeń społecznych jako odrębna gałąź prawa” organizowana przez Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Dolnośląski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.


załącznik

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ISoS '18


Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych ośrodków naukowych
i instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej obejmującej interdyscyplinarne problemy rozwoju zagrożeń w aspekcie informacji. Intencją Organizatorów konferencji jest również zainicjowanie i kontynuacja już istniejącej współpracy w obszarze badań naukowych i dydaktyki pomiędzy pracownikami uczelni krajowych i zagranicznych. Główny problem naukowy, to pytanie o przyczyny i skutki działań informacyjnych w aspekcie: społecznym, ekonomicznym i politycznym bezpieczeństwa państwa. Odpowiedź na postawiony problem naukowy będzie poszukiwana w ramach sesji konferencyjnych.

TERMIN REJESTRACJI: do 13 kwietnia 2018

W celu rejestracji należy przesłać na adres konferencja.isos@gmail.com

1.      formularz rejestracyjny;

2.      skan dowodu wykonanej opłaty konferencyjnej.

 

Click here for english version

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ISoS '18

Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń

19 kwietnia 2018

Wydział Prawa i Administracji

Aula (IV piętro)

Katowicka 87a 
45-060 Opole 

Program konferencji do pobrania


załącznik

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar