RSS

Komunikaty - Ogólne

Komunikat dodany: 2018-06-18 15:32:37 przez: dr Joanna Kozińska
 Nowy

Najbliższe konsultacje dr Joanny Kozińskiej odbędą się w dniu 23 czerwca (sobota) od 12:30 do 13:30 w pok. 4.13. Zapraszam zainteresowanych.


Komunikat dodany: 2018-06-18 12:28:14 przez: dr Przemysław Malinowski
 Nowy

SZANOWNI PAŃSTWO SEMINARZYŚCI Przypominam, iż do APD należy wprowadzać prace spełniające wymogi formalno - techniczne obowiązujące na UO. Stąd proszę w sposób uważny zapoznać się materiałami zamieszczonymi na stronie Wydziału. STUDENT- MATERIAŁY DLA STUDENTÓW - ZASADY PRZYGOTOWANIA I ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH ( MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH I INŻYNIERSKICH) WPROWADZENIE PRAC , KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMOGÓW TECHNICZNYCH SKUTKOWAĆ MOŻE PRZESUNIĘCIEM TERMINU OBRONY. MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE ZALECAM UWAŻNĄ LEKTURĘ W/W MATERIAŁÓW


Komunikat dodany: 2018-06-18 12:08:12 przez: mgr Krystian Ryś
 Nowy

Informuję, że moje ostatnie konsultacje w tym semestrze odbędą się w dniu 19. czerwca (wtorek) w godz. 13:00-14:00. Serdecznie zapraszam.


Komunikat dodany: 2018-06-17 22:23:42 przez: dr Piotr Stanisławiszyn
 Nowy

Kolejna Opolska Kafejka Prawna 25 czerwca 2018 r. godz. 19.00 restauracja Venezia ul. Szpitalna w Opolu Czerwcowe spotkanie nt. Prawo na urlopie czy urlop na prawie będzie poświęcone wakacyjnym wyjazdom. Opowie o tym wszystkim specjalista w tej dziedzinie - adwokat Andrzej Sieradzki. Mecenas porozmawia z Państwem na poniższe tematy: 1. Jaki wyjazd? Samemu czy z biurem? Leżak, czy objazd? 2. Zostań świadomym turystą. 3. Zanim zerezerwujesz. 4. Przygotowania do wyjazdu.


Komunikat dodany: 2018-06-16 12:28:22 przez: dr hab. Kamil Antonów, prof. UO
 

Informuję, że egz. poprawkowy (II termin) z przedmiotów Prawo ubezpieczeń społecznych (III NSA) oraz Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych (II NSA 2 stopnia) odbędzie się w dniu 22.VI.2018 r. o godz. 9:30 (p. 4.9).


Komunikat dodany: 2018-06-15 11:55:17 przez: Sekretariat
w imieniu: dr hab. Kamil Antonów, prof. UO 

Szanowni Studenci III A I st oraz II A II st. studia dzienne, egzamin poprawkowy u prof. K. Antonowa został wyznaczony na dzień 22.06.2018 r. na godz. 9:00 gab. 4.9


Komunikat dodany: 2018-06-15 11:29:47 przez: Sekretariat
w imieniu: dr Ewa Kozerska 

Szanowni Studenci, najbliższe konsultacje P. dr E. Kozerska wyznaczyła w dniu 18.06.2018 r. w godz. 14:00 - 15:00


Komunikat dodany: 2018-06-14 10:43:21 przez: dr Piotr Stanisławiszyn
 

Studenci Prawo stacjonarne Z uwagi na odwołanie egzaminu z 18.06.2018 r. z Prawa finansowego Nowy termin egzaminu z Prawa finansowego 04 lipca 2018 godz. 16.30 Aula A i B. Alternatywnie egzamin w pierwszym terminie został wyznaczony także na dzień 03 września 2018 r. godz. 16.30 Aula A. Egzamin poprawkowy został ustalony na 14 września 2018 r. godz. 16.30 Aula A. O zmianie terminów zawiadomiłem także Dziekanat.


Komunikat dodany: 2018-06-14 09:13:53 przez: Klinika Prawa
 

W dniach od 13.06-20.06.br. sekretariat Kliniki Prawa nieczynny.


Komunikat dodany: 2018-06-14 09:08:13 przez: dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO
 

Szanowni PT Studenci, zapraszam na moje dyżury w sesji egzaminacyjnej do pok. 4.2: - 18 czerwca - godz. 8.00 - 9.00; - 20 czerwca - godz. 9.00 - 10.00; - 22 czerwca - godz. 8.30 - 9.30; - 29 czerwca - godz. 10.30 - 11.30.


Komunikat dodany: 2018-06-14 08:52:59 przez: dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO
 

Szanowni PT Studenci I roku administracji! Informuje się, iż podczas egzaminu z historii administracji trzeba będzie wykazać się znajomością zadanej lektury.


Komunikat dodany: 2018-06-14 08:51:08 przez: dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO
 

Szanowni Magistranci! Obrony w dniu 22 czerwca br. rozpoczną się o godz. 10.00 w pok. 4.2.


Komunikat dodany: 2018-06-13 19:42:00 przez: dr Piotr Stanisławiszyn
 

W nawiązaniu do Porozumienia o współpracy pomiędzy RIO w OPolu a WPiA UO poniżej umieszczam link do ogłoszenia w zakresie zatrudnienia. http://bip.rio.opole.pl/752/324/wieloosobowe-stanowisko-do-spraw-kolegium.html


Komunikat dodany: 2018-06-13 11:20:26 przez: dr Przemysław Malinowski
 

SZANOWNI PAŃSTWO PROSZĘ - UWAŻNIE - ZAPOZNAĆ SIĘ W WCZEŚNIEJSZYM KOMUNIKATEM ( jak i rzecz jasna zastosować się do jego wskazań) SEMINARIUM - najbliższe - 16.06, godzina 8.45 , 18.06, godzina 10.00


Komunikat dodany: 2018-06-13 11:17:59 przez: dr Przemysław Malinowski
 

SZANOWNI PAŃSTWO SEMINARZYŚCI Termin obron - 26.06.2018 r , godz 13.00 SPEŁNIAJĄCE WYMOGI I ZATWIERDZONE PRZEZE MNIE PRACE NALEŻY WPROWADZIĆ NAJPÓŹNIEJ DO APD NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 19.06.2016 OSOBY, KTÓRE NIE BĘDĄ MIAŁY PRACY - NAPISANEJ, ZATWIERDZONEJ PRZEZE MNIE I WPROWADZONEJ DO APD - PRZYSTĄPIĄ DO OBRONY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM ( WRZEŚNIOWY) PRACE - NAPISANE I SPEŁNIAJĄCE WYMOGI ZATWIERDZAM DO 18.06


Komunikat dodany: 2018-06-13 11:16:28 przez: Sekretariat
w imieniu: dr Monika Tomaszewska 

Szanowni Studenci - informuję, że w dniu 19.06 (wtorek) w godz. 9:00-10:00 odbędą się dodatkowe konsultacje. Bardzo proszę o obecność studentów w celu zaliczenia PRAKTYK.


Komunikat dodany: 2018-06-12 12:07:54 przez: dr Piotr Stanisławiszyn
 

W związku ze zwolnieniem lekarskim odwołuję zajęcia w tym tygodniu. Dotyczy to również seminarium i dyżurów. Proszę o pozostawienie prac na portierni Wydziału, ewentualnie kontakt mailowy Starostę III roku Prawo stacjonarne proszę o kontakt w sprawie ustalenia nowego terminu egzaminu z Prawa Finansowego


Komunikat dodany: 2018-06-11 14:18:20 przez: dr Przemysław Malinowski
 

SZANOWNI PAŃSTWO Przypominam terminy egzaminów a) IV PRAWO NIESTACJONARNE - 16.06.2018 r, godz . 9.30 , sala 3.8 b) II ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA ( I STOPIEŃ) - 16.06.2018 r , godz. 9.30, sala 3.8 ( razem z prawem niestacjonarnym) c) IV PRAWO STACJONARNE GRUPA I - 18.06.2018 r , godz. 8.30, sala 5.18 GRUPA II - 18.06.2018 r , godz. 8.30, sala 5.18 d) II ADMINISTRACJA STACJONARNA ( I STOPIEŃ) - 18.06.2018 R , godz. 9.30, sala 5.18 DODATKOWO - po egzaminie z prawa handlowego - zaliczenie z przedmiotu SPÓŁKI W OBROCIE GIEŁDOWYM - dla osób, które go dotychczas nie uzyskały. UPRZEJMIE INFORMUJĘ , IŻ NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAMIANY ( DLA ZAINTERESOWANYCH) DNI , GODZIN


Komunikat dodany: 2018-06-11 14:12:13 przez: Dziekanat
 

UWAGA !!!! Studenci przed obroną pracy dyplomowej są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją dotyczącą " Trybu postępowania przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej" która została zamieszczona w materiałach dla studentów. Prace, które nie spełniają wymogów zawartych w instrukcji nie będą przyjmowane!!!


Komunikat dodany: 2018-06-11 13:11:03 przez: mgr Rafał Wielki
 

Szanowni Państwo, podaję terminy i godziny konsultacji w sesji egzaminacyjnej: 13 czerwca - 13:00-14:00; 15 czerwca - 10:00-11:00; 27 czerwca - 10:00-11:00. Proszę również o kontakt studentów z mojej sekcji kliniki prawa, nieobecnych w trakcie obowiązkowych warsztatów 6.06.


Komunikat dodany: 2018-06-07 20:56:56 przez: dr hab. Kamil Antonów, prof. UO
 

Terminy konsultacji w czerwcu: 15.VI w godz. 9:00-10:00 22.VI w godz. 10:00-11:00 29.VI w godz. 11:00-12:00


Komunikat dodany: 2018-06-04 22:04:14 przez: mgr Katarzyna Dziewulska
 

Szanowni Studenci - zmiana godzin konsultacji w dniu jutrzejszym. Odbędą się one w godz. 10:30-11:30. Kolejne konsultacje odbędą się 19 czerwca (wtorek) w godz. 10-11.


Komunikat dodany: 2018-06-04 15:19:54 przez: mgr Bartłomiej Filek
w imieniu: prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc 

Pan Prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc zaprasza swoich seminarzystów i proseminarzystów na ostatnie konsultacje, które odbędą się w dniu 8 czerwca 2018 r. w godz. 11:00-12:00 w gab. 3.17.


Komunikat dodany: 2018-05-20 23:47:24 przez: dr Piotr Stanisławiszyn
 

W załączeniu przykładowe kazusy na egzamin z Prawa finansowego z poprzednich lat.
Zalącznik


Komunikat dodany: 2018-05-09 13:23:28 przez: mgr Bartłomiej Filek
w imieniu: prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc 

W załączeniu pytania z części szczególnej kodeksu karnego obowiązujące studentów drugiego roku prawa studia stacjonarne i niestacjonarne na egzaminie u Pana Prof. zw. dr hab. Stanisława Hoca z przedmiotu prawo karne.
Zalącznik


Komunikat dodany: 2018-05-09 13:23:00 przez: mgr Bartłomiej Filek
w imieniu: prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc 

W załączeniu pytania z części ogólnej kodeksu karnego obowiązujące studentów drugiego roku prawa studia stacjonarne i niestacjonarne na egzaminie u Pana Prof. zw. dr hab. Stanisława Hoca z przedmiotu prawo karne.
Zalącznik


Komunikat dodany: 2018-04-29 18:30:59 przez: dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO
 

Szanownych PT Seminarzystów, mających zamiar przystąpić do obron w bieżącym roku akademickim, zapraszam na moje konsultacje, które mają miejsce w czwartki od godz. 16.00 w pok. 4.2.


Komunikat dodany: 2018-02-12 19:29:02 przez: mgr Rafał Wielki
 

Mili Państwo, termin konsultacji w semestrze letnim: środy, co tydzień, godz. 19:15-19:55, p. 3.20. Studentom, którzy uzyskali wpis warunkowy, przypominam o obowiązku powtórnego uczestnictwa w zajęciach (§ 14 ust. 1 lit. a Regulaminu Studiów UO).


{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar