RSS

Komunikaty - WPiA

Komunikat dodany: 2020-06-04 10:41:58 przez: Dziekanat
dla kierunku: ogólny Nowy

Szanowni Studenci ostatnich lat studiów. Przypominamy, iż w bieżącym roku - wyjątkowo - należy złożyć tylko jeden (nie dwa) egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej. Proszę zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie Wydziału w zakładce STUDENT - materiały dla studentów - tryb postępowania przed obroną pracy dyplomowej. Nadmieniamy, iż aktualne wzory dyplomów ukończenia studiów nie wymagają dostarczania zdjęć do dziekanatu.


Komunikat dodany: 2020-05-30 21:58:25 przez: dr Ewa Pierzchała
dla kierunku: ogólny 

Informacja dla studentów dot. praktyk. Na podstawie Zarządzenia Nr 52/2020 Rektora UO zostało wydane Postanowienie nr 2/2020 Dziekana WPiA w sprawie realizacji praktyk. Z treści postanowienia wynika, że student, który nie dał rady zrealizować obowiązkowych praktyk studenckich może je zrealizować w przyszłym roku akademickim wg. terminów określonych w postanowieniu. Treść postanowienia zamieszczona jest w załączniku do informacji o praktykach, w zakładce "Aktualności".


Komunikat dodany: 2020-05-30 21:53:41 przez: dr Ewa Pierzchała
dla kierunku: ogólny 

Informacja uzupełniająca dotycząca egzaminów i zaliczeń. Szanowni Państwo, z zarządzenia Rektora w sprawie form zaliczeń i egzaminów wynika, że dopuszcza się przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się w formie zdalnej (kazusy, prace zaliczeniowe i.t.p.) oraz e-learningowo (za pomocą platformy Moodle i MS Teams). Oznacza to, że jeśli ktoś zdecyduje się na przeprowadzenie egzaminu, czy zaliczenia w formie testu, to powinien zrobić to na w.w. platformach. Tam, gdzie treść egzaminu zostanie utrwalona za pomocą narzędzi internetowych należy korzystać z w.w. platform e-learningowych.


Komunikat dodany: 2020-05-28 20:44:10 przez: dr Ewa Pierzchała
dla kierunku: ogólny 

Informacja o egzaminach dyplomowych. W dniu 27 maja b.r. zostało ogłoszone zarządzenie Rektora UO w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych. Zgodnie z treścią tego zarządzenia egzamin dyplomowy, w sposób zdalny może zostać przeprowadzony na wniosek studenta, promotora lub przewodniczącego komisji dyplomowej, za zgodą dziekana. Wniosek należy złożyć do dziekana w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego lub w dniu ustalenia terminu egzaminu dyplomowego na adres e-mailowy właściwego dziekanatu. Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z ze szczegółami zarządzenia.


Komunikat dodany: 2020-05-28 20:38:13 przez: dr Ewa Pierzchała
dla kierunku: Ogólny 

Informacja o formach egzaminów i zaliczeń. W dniu 27 maja b.r. opublikowane zostało zarządzenie Rektora Nr 58/2020 w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych. M.in. dopuszcza ono weryfikację efektów uczenia się zarówno w sposób stacjonarny jak i przy użyciu platformy Microsoft Teams lub platformy Moodle (inne platformy są wykluczone). W terminie 14 dni przed rozpoczęciem sesji zostanie podany harmonogram egzaminów wraz z formą przeprowadzenia. Proszę zapoznać się ze szczegółami zarządzenia.


Komunikat dodany: 2020-05-28 17:00:17 przez: dr Dariusz Mucha
dla kierunku: ogólny 

Szanowni Państwo, Proszę, aby poniżej wskazani studenci w trybie pilnym przesłali na mój adres e-mailowy: dmucha@uni.opole.pl tematy swoich prac licencjackich i magisterskich w języku polskim i w języku angielskim. Termin ich nadesłania zakreślam do dnia 29.05.2020 r. tj. piątek do godz. 10:00. Jest to konieczne do ich zatwierdzenia. W dniu 13 maja 2020 r. wysłałem do każdego z Państwa e-maila na portalu USOS, jednakże odpowiedzi nie otrzymałem, w związku z czym czynię niniejszy komunikat. Proszę potraktować sprawę jako bardzo pilną. Ewa Basiaga, Robert Bugański, Joanna Dybek, Dawid Kudełko, Patrycja Bomba,Jakub Fuk, Marcin Kłodziński, Weronika Krawczyk, Marta Łaba, Magdalena Niepsuj, Natalia Rusek, Magdalena Pasek.


Komunikat dodany: 2020-05-27 12:40:13 przez: Dziekanat
dla kierunku: ogólny 

Szanowni Studenci ostatnich lat studiów W bieżącym roku - wyjątkowo - należy złożyć tylko jeden (nie dwa) egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej. Proszę zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie Wydziału w zakładce STUDENT - materiały dla studentów - tryb postępowania przed obroną pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony zdalnie.


Komunikat dodany: 2020-05-27 09:00:42 przez: dr Ewa Pierzchała
dla kierunku: ogólny 

Z ogromną przyjemnością przeczytałam dzisiaj informację na uni.opole.pl oraz strettoweb.com o kolejnym sukcesie dra hab. Dariusza Szostka, prof. UO. Nasz specjalista od prawa nowych technologii dołączył do międzynarodowego zespołu badawczego na uniwersytecie „Mediterranea” w Reggio Calabria. Gratulacje!


Komunikat dodany: 2020-05-26 12:27:18 przez: Sekretariat
dla kierunku: ogólny 

Szanowni Studenci, przypominamy, iż od 01.06.2020 r. rusza rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane, które będą realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Szczegóły pod adresem: https://uni.opole.pl/page/3526/rejestracja-na-kursy-zmienne-ogolnouczelniane


Komunikat dodany: 2020-05-25 22:43:18 przez: dr Ewa Pierzchała
dla kierunku: Ogólny 

Informacja na temat praktyk. W roku akademickim 2019/2020 obowiązkowe studenckie praktyki zawodowe niezrealizowane przez studentów zgodnie z programem studiów zostają przeniesione w następujący sposób:1) dla kierunku prawo - w okresie od lipca do września 2021. 2) dla kierunku administracja I stopnia - w okresie od czerwca do września 2021, 3) dla kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia - w okresie od czerwca do września 2021, 4) dla kierunku obsługa biznesu I stopnia - w okresie od września 2021r. do lutego 2022. Szczegóły w załączniku.
Zalącznik


{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar