RSS

Komunikaty - WPiA

Komunikat dodany: 2017-12-18 12:51:20 przez: dr Andrzej Drzewiecki
dla kierunku: Ogólny Nowy

Szanowni Państwo, Studenci następujących kierunków: Prawo - V rok, Administracja - III rok (studia I stopnia- licencjackie), Administracja - II rok (studia II stopnia-magisterskie), Bezpieczeństwo Wewnętrzne - III rok (studia I stopnia- licencjackie), Bezpieczeństwo Wewnętrzne- II rok (studia II stopnia- magisterskie), jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości odnośnie tego, czy kwalifikujecie się do programu stażowego, możecie je wyjaśnić w Inkubatorze (A. Wójcik) albo zwracając się do dra M. Pszczyńskiego bądź do mnie. Dotyczy to zwłaszcza osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych bądź odbywających praktyki. Świadczenie pracy lub odbywanie praktyki nie wyklucza Państwa automatycznie z udziału w programie! Przypominam o konieczności złożenia dokumentów najpóźniej do 22 grudnia. dr A. Drzewiecki Koordynator w projekcie


Komunikat dodany: 2017-12-17 20:58:20 przez: mgr Mateusz Tusiński
dla kierunku: Pr_st Nowy

Szanowni Studenci IV SSP! W załączeniu protokół zajęć.


Komunikat dodany: 2017-12-17 18:57:29 przez: dr hab. Piotr Stec, prof. UO
dla kierunku: Pr_st 

Uprzejmie informuję, że mój poniedziałkowy wykład z prawa cywilnego w dniu 18.12.2017 zostaje odwołany. Termin odrobienia zajęć ustalimy po feriach,.


Komunikat dodany: 2017-12-17 06:45:25 przez: mgr Katarzyna Dziewulska
dla kierunku: Ad_ns 

Z powodu choroby zaliczenie przedterminowe dla studentów II roku Administracji Niestacjonarnej zostaje odwołane.


Komunikat dodany: 2017-12-16 21:33:04 przez: dr Joanna Kozińska
dla kierunku: Pr_ns 

Zajęcia dla studentów IV roku NSP z przedmiotu Prawo lokalowe w dniu 17 grudnia zgodnie z ustaleniami odbędą się od godz. 11:45.


Komunikat dodany: 2017-12-15 09:28:27 przez: dr Andrzej Drzewiecki
dla kierunku: ogólny 

Szanowni Państwo, Studenci następujących kierunków: Prawo - V rok, Administracja - III rok (studia I stopnia- licencjackie), Administracja - II rok (studia II stopnia-magisterskie), Bezpieczeństwo Wewnętrzne - III rok (studia I stopnia- licencjackie), Bezpieczeństwo Wewnętrzne- II rok (studia II stopnia- magisterskie), w uzupełnieniu wczorajszego komunikatu, wyjaśniam, że w chwili składania dokumentów rekrutacyjnych, nie musicie Państwo wskazywać miejsca odbywania stażu. dr A. Drzewiecki Koordynator w projekcie


Komunikat dodany: 2017-12-14 12:40:46 przez: dr Andrzej Drzewiecki
w imieniu: dr Andrzej Drzewiecki dla kierunku: ogólny 

Szanowni Państwo, Studenci następujących kierunków: Prawo - V rok, Administracja - III rok (studia I stopnia- licencjackie), Administracja - II rok (studia II stopnia-magisterskie), Bezpieczeństwo Wewnętrzne - III rok (studia I stopnia- licencjackie), Bezpieczeństwo Wewnętrzne- II rok (studia II stopnia- magisterskie), przypominam o upływającym w dniu 22 grudnia 2017 r. terminie składania dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu oraz regulamin) do udziału w projekcie „Studenci specjaliści WPiA Uniwersytetu Opolskiego”. Dokumenty możecie Państwo pobrać ze strony: http://stazeuo.uni.opole.pl/wpia. Tam też znajdziecie Państwo wszelkie informacje na temat projektu. dr A. Drzewiecki Koordynator w projekcie


Komunikat dodany: 2017-12-13 17:30:03 przez: dr Anna Frankiewicz-Bodynek
w imieniu: dr Anna Frankiewicz-Bodynek dla kierunku: BW_st_II 

Witam Państwa W związku z tym, że Pan Dziekan wyznaczył na poniedziałek na 10:00 spotkanie opłatkowe, chciałabym przesunąć wykład na godzinę 8:00. Wówczas od 9:00 zaczęłyby się ćwiczenia, a od 10:00 byłaby przerwa. Po opłatku będę kontynuować ćwiczenia. Z poważaniem AFB


Komunikat dodany: 2017-12-12 19:45:49 przez: mgr Jerzy Korwin Małaczyński
dla kierunku: BW_ns 

Uwaga PT Studenci I BW niestacjonarne Przeniesione na dzień 7 stycznia 2018 r. zajęcia z Przedmiotu Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych rozpoczną się o godz. 14.00 (a nie jak wcześniej zapowiedziałem o godz. 15.15) w sali 2.2. Zakończenie zajęć o godz. 18.00. Obecność obowiązkowa.


Komunikat dodany: 2017-12-12 18:45:51 przez: dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO
dla kierunku: ogólny 

Osoby posiadający zaliczenie warunkowe z przedmiotów historycznych proszone są o stawienie się w czasie i miejscu, w którym zdawać owe przedmioty będą studenci I roku aby przystąpić do zdawania wraz z nimi.


{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2017 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar