Studenckie stowarzyszenia i koła naukowe

Regulamin rejestracji, działania, finansowania, rozwiązywania organizacji studenckich działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Koło Naukowe Prawa Karnego "Wokanda"
Opiekun: dr Dariusz Mucha
Prezes: Karolina Nowakowska e-mail: nkarolina15@gmail.com
www.wokanda.uni.opole.pl

Koło Naukowe Prawa Europejskiego "Eurolex"
Opiekun: dr hab. Joanna Ryszka, prof. UO
Prezes Agnieszka Kamińska (w semestrze zimowym kontaktować się z Anną Panek e-mail: annapanek.uo@tlen.pl
www.knpe.eu

Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii
Opiekun: mgr Rafał Wielki
Prezes: Michał Jaskowiec e-mail: 111998@student.uni.opole.pl

Koło Naukowe "Interlex"
Opiekunowie: prof. UO dr hab. Andrzej Szymański, dr Ewa Kozerska, ks. dr Piotr Sadowski
Prezes: Andriy Grynyshyn
www.inter-lex.uni.opole.pl
www.facebook.com/interlexUO

Koło Naukowe Młodych Prawników
Opiekunowie: dr Przemysław Malinowski, dr Miłosz Kościelniak - Marszał
Prezes: Natalia Kułacz e-mail: kulacz.natalia@gmail.com

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
Opiekun: dr Mateusz Pszczyński
Prezes: Tomasz Wcisło e-mail: tomasz.wcislo@vp.pl

Koło Naukowe Współczesnych Problemów Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej
Opiekun: dr Andrzej Drzewiecki, dr Joanna Kozińska
Prezes: Nela Lejczak e-mail: nelalejczak@gmail.com

Studencka Poradnia Społeczno-Prawna "Bona fides"
Opiekunowie: dr Magdalena Gołowkin-Hudała, dr Aleksandra Wilk
Prezes: Anna Panek e-mail: annapanek.uo@tlen.pl
www.poradyprawne.uni.opole.pl

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole
Opiekun: dr Andrzej Drzewiecki, dr Piotr Gil
Prezes: Aleksander Sypniewski, e-mail: president@opole.elsa.org.pl

Koło Naukowe Lex Pro Negotium
Opiekun: dr Przemysław Malinowski
Prezes: Kamil Kramer e-mail: 112022@student.uni.opole.pl
www.lpn.uni.opole.pl fb: www.facebook.com/LexProNegotium,
współpraca z PO /forum: www.forum-uo-po.pl

Koło Naukowe Prawa Internetu i Nowych Technologii "IusNet"
Opiekun: dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO
Prezes Kamil Loose e-mail: loosekamil@gmail.com
www.iusnet.uni.opole.pl fb: pl-pl.facebook.com/iusnetuo

Koło Naukowe SECURUS
Opiekun: dr Tomasz DUKIEWICZ, e-mail: tomduki@o2.pl
Prezes: Michał Kruk e-mail: michal.kruk1730@gmail.com
fb: https://pl-pl.facebook.com/securusuo

Koło Naukowe Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej „Copyright” WPiA UO
Opiekun: dr Andrzej Drzewiecki, dr Joanna Kozińska
Prezes: Kamila Szczygioł, e-mail: kncopyright@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/knppiwiuo

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego "Constituo"
Opiekun: dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO
Prezes: Sławomir Kadłuczka e-mail: kadluczka95@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/constituo
{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar