Studenckie stowarzyszenia i koła naukowe
Koło Naukowe Prawa Karnego "Wokanda"
opiekun: dr Dariusz Mucha
www.wokanda.uni.opole.pl

Koło Naukowe Prawa Europejskiego "Eurolex"
opiekun: dr Joanna Ryszka - działalność zawieszona
www.knpe.eu

Koło Młodych Kryminologów i Kryminalistyków
opiekun: dr Leszek Bednarski
www.kryminalistyka.uni.opole.pl

Koło Naukowe "Interlex"
opiekunowie: prof. UO dr hab. Andrzej Szymański, dr Ewa Kozerska, ks. dr Piotr Sadowski
www.inter-lex.uni.opole.pl
www.facebook.com/interlexUO

Koło Naukowe Młodych Prawników
opiekunowie: dr Przemysław Malinowski, dr Miłosz Kościelniak - Marszał

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
opiekun: dr Mateusz Pszczyński

Koło Naukowe Współczesnych Problemów Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej
opiekun: dr Andrzej Drzewiecki, dr Joanna Kozińska

Studencka Poradnia Społeczno-Prawna "Bona fides"
opiekunowie: dr Magdalena Gołowkin-Hudała, dr Aleksandra Wilk
www.poradyprawne.uni.opole.pl

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa "ELSA" - grupa Opole
opiekun: dr Andrzej Drzewiecki, dr Piotr Gil
www.opole.elsa.org.pl/

Koło Naukowe Medycyny Sądowej
opiekun: dr Leszek Bednarski
www.knms.uni.opole.pl

Koło Naukowe Lex Pro Negotium
opiekun: dr Przemysław Malinowski
www.lpn.uni.opole.pl fb: www.facebook.com/LexProNegotium,
współpraca z PO /forum: www.forum-uo-po.pl

Koło Naukowe Prawa Internetu i Nowych Technologii "IusNet"
opiekun: dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO
www.iusnet.uni.opole.pl fb: pl-pl.facebook.com/iusnetuo

Koło Naukowe SECURUS
opiekun: dr Tomasz DUKIEWICZ, e-mail: tomduki@o2.pl
przewodniczący: Justyna DRESZER, e-mail: justynadre@vp.pl
fb: https://pl-pl.facebook.com/securusuo
{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2017 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar