Kalendarz akademicki

Dzień adaptacyjny: - 30 września 2019 r.
Inauguracja roku: - 04 października 2019 r.
Święto Uniwersytetu: 10 marca 2020 r.

Semestr zimowy


01.10.2019 - 27.01.2020 - okres zajęć dydaktycznych

23.12.2019 - 06.01.2020 - przerwa świąteczna
28.01.2020 - 10.02.2020 - sesja egzaminacyjna w tym: 28.01.2020 - egzamin z języka obcego
11.02.2020 - 17.02.2020 - sesja poprawkowa
18.02.2020 - 28.02.2020 - przerwa międzysemestralna

Do 02.03.2020 - Termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

Semestr letni


01.03.2020 - 30.09.2020 - okres zajęć dydaktycznych

09.04.2020 - 14.04.2020 - przerwa świąteczna
12.06.2020 - dnień wolny od zajęć dydaktycznych
22.06.2020 - 31.07.2020 - sesja egzaminacyjna, w tym: 22.06.2020 - 23.06.2020 egzamin z języka obcego
01.08.2020 - 31.08.2020 - przerwa wakacyjna
01.09.2020 - 30.09.2020 - sesja poprawkowa, w tym: 01.09.2020 - 02.09.2020 egzamin poprawkowy z języka obcego

30.09.2020 – 15.10.2020 – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2019/2020.

Uwaga!

W dniu Inauguracji oraz Święta Uniwersytetu przewidywane są godziny rektorskie.

Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: wtorek i środę.

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar