Kalendarz akademicki

Dzień adaptacyjny: - 28 września 2018 r. (piątek)
Inauguracja roku: - 03 października 2018 r.
Święto Uniwersytetu: 10 marca 2019 r. (niedziela), obchody 12.03.2019 r. (wtorek)

Semestr zimowy


01.10.2018 - 29.01.2019* - okres zajęć dydaktycznych

02.11.2018 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24.12.2018 - 06.01.2019 - przerwa świąteczna
30.01.2019 - 12.02.2019 - sesja egzaminacyjna w tym: 30.01.2019 - egzamin z języka obcego
13.02.2019 - 17.02.2019 - przerwa międzysemestralna
18.02.2019 - 01.03.2019 - sesja poprawkowa, w tym: 18.02.2019 - egzamin poprawkowy z języka obcego

W dniu Inauguracji przewidywane są tylko godziny rektorskie. *28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na czwartek, a 29 stycznia 2019 r. - zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na piątek.

Semestr letni


18.02.2019 - 14.06.2019* - okres zajęć dydaktycznych

12.03.2019 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (Święto UO)
18.04.2019 - 23.04.2019 - przerwa świąteczna
02.05.2019 - dnień wolny od zajęć dydaktycznych
17.06.2019 - 28.06.2019 - sesja egzaminacyjna, w tym: 17.06.2019 egzamin z języka obcego
02.09.2019 - 13.09.2019 - sesja poprawkowa, w tym: 02.09.2019 egzamin poprawkowy z języka obcego

Uwaga!
Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: wtorek i środę.

*29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na wtorek.

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar