Jakość kształcenia

Podstawowe założenia

Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych – uczelnianych - aktach prawnych: ...

Komisje

Powołuje się Komisję do spraw Oceny Jakości Kształcenia oraz Komisję do spraw Doskonalenia Jakości Kształcenia ...

Wykaz procedur wewnętrznych

Wykaz procedur uczelnianych obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar