Horyzonty bezpieczeństwa
Od 2015 roku rozpoczęto wydawanie czasopisma naukowego Horyzonty Bezpieczeństwa. Czasopismo jest kwartalnikiem i ukazuje się w formie elektronicznej.
Swoim obszarem tematycznym obejmuje problematykę bezpieczeństwa państwa. Różnorodność współczesnej problematyki bezpieczeństwa narzuca wielostronność oglądu interpretacyjnego.
Znajdują więc tutaj swoje miejsce zarówno artykuły z zakresu bezpieczeństwa i ochrony państwa, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach badawczych. Artykuły publikowane w czasopiśmie są recenzowane.

REDAKTOR NACZELNY
dr Tomasz DUKIEWICZ
Adres mailowy: tdukiewicz@uni.opole.pl 

PROCEDURA RECENZOWANIA

Redakcja powołuje do oceny każdej publikacji niezależnych recenzentów.
  • Recenzja jest sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji, bądź jego odrzuceniu.
  • Artykuły są poddawane ocenie i kwalifikacji przez redaktorów tematycznych w celu potwierdzenia, czy są zgodne z tematyką czasopisma oraz z wymogami stawianymi autorom. W przypadku braku zgodności z profilem, względnie niespełnienia wymagań redakcyjnych, artykuły są zwracane autorom.
  • Recenzowanie tekstów odbywa się przy, rekomendowanym przez Ministerstwo, zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (tzw. „double-blind reviewprocess”).
  • Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w Instrukcji dla autorów.
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.
Informacja dla autorów

Horyzonty Bezpieczeństwa - XV(2)/2019 Horyzonty bezpieczeństwa - XIV(1)/2019

Horyzonty bezpieczeństwa - XIII(4)/2018

Horyzonty bezpieczeństwa - XII(3)/2018

Horyzonty bezpieczeństwa - XI(2)/2018

Horyzonty bezpieczeństwa - X(1)/2018

Horyzonty bezpieczeństwa - IX(4)/2017

Horyzonty bezpieczeństwa - VIII(3)/2017

Horyzonty bezpieczeństwa - VII(2)/2017

Horyzonty bezpieczeństwa - VI(1)/2017

Horyzonty bezpieczeństwa - V(4)/2016

Horyzonty bezpieczeństwa - IV(3)/2016

Horyzonty bezpieczeństwa - III(2)/2016

Horyzonty bezpieczeństwa - II(1)/2016

Horyzonty bezpieczeństwa - I(1)/2015

Redakcja “Horyzonty Bezpieczeństwa”
Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji,
Zakład Nauk o Bezpieczeństwie
45-060 Opole, ul. Katowicka 87a
tel.: +48 77 452 75 00
Adres mailowy: tdukiewicz@uni.opole.pl
{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar