Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do dwóch grup:
  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  • wolnych słuchaczy, m.in. pozostałych uczniów, studentów, mieszkańców Opola.
Akademia Młodych Prawników tworzona jest z myślą o młodzieży zainteresowanej tematyką prawniczą, która poza programem nauczania realizowanym przez opolskie placówki oświatowe, chce pogłębiać swoją wiedzę z zakresu nauk prawnych.

Dodatkowym atutem realizacji projektu będzie zwiększenie świadomości młodzieży na temat możliwości edukacyjnych, stwarzanych przez miasto Opole oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych stanowić będą grupę, z myślą o której przewiduje się organizację zajęć w formie konwersatoriów.

Wykłady otwarte, organizowane w ramach działalności Akademii Młodych Prawników, będą wydarzeniami ogólnodostępnymi dla lokalnej społeczności (nie tylko młodzieży). Celem tych przedsięwzięć będzie zwiększenie świadomości prawnej jak największej liczby odbiorców w różnym przedziale wiekowym, stąd też ostatecznie grupę docelową projektu stanowi szerokie i zróżnicowane grono.  

Udział w warsztatach biorą Uczestnicy Akademii, którzy formalnie potwierdzili chęć uczestnictwa w zajęciach Akademii, a obecność na nich jest zaznaczona na listach obecności.
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar