Cel projektu
Akademia Młodych Prawników to projekt, który będzie realizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Urząd Miasta Opola. Celem Akademii Młodych Prawników jest zrzeszenie uczniów, którzy w ramach wolnego czasu, chcą rozwijać zainteresowania związane z tematyką prawa.

Ponadto wydarzenia organizowane w ramach niniejszego projektu będą skierowane do szerszego grona odbiorców (uczniów, studentów, mieszkańców Opolszczyzny), co ma na celu zwiększenie ich świadomości prawnej.

Opis i promocja projektu

Założeniem Akademii Młodych Prawników jest zwiększenie świadomości prawnej wśród społeczności lokalnej oraz regionalnej, co realizowane będzie za pomocą dwutorowego systemu organizacji Akademii. Zajęcia prowadzone w ramach Akademii Młodych Prawników odbywać się będą w dwóch formach:
 • wykładów otwartych,
 • konwersatoriów (warsztatów).
Prowadzącymi zajęcia w Akademii będą:
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Opolskiego,
 • pracownicy Urzędu Miasta,
 • przedstawiciele kół naukowych, działających przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego,
 • zaproszeni goście.
Pilotażowy program Akademii Młodych Prawników będzie realizowany od stycznia do czerwca 2016 r. Uroczysta inauguracja, rozpoczynająca działanie Akademii Młodych Prawników, zostanie poprzedzona promocją projektu w formie:
 • konferencji prasowej,
 • informacji w lokalnych stacjach radiowych,
 • informacji w lokalnej stacji telewizyjnej,
 • informacji w lokalnej prasie,
 • plakatów oraz ulotek informacyjnych,
 • strony internetowej oraz profilu na portalach społecznościowych, poświęconych Akademii Młodych Prawników,
 • informacji na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opola,
 • spotkań z uczniami szkół, do których skierowane jest przedsięwzięcie.
Projekt przewiduje 2-3 spotkania w danym miesiącu, które w zależności od poruszanej tematyki odbywać się będą w formie wykładów, lub konwersatoriów (warsztatów).

Celem wykładów jest omówienie konkretnego zagadnienia w formie przystępnej dla szerokiego grona odbiorców. Podczas wykładów poruszane będą aktualne kwestie prawne, których znajomość przełoży się na łatwość poruszania się w gąszczu przepisów prawnych związanych z życiem codziennym. Konwersatoria są zaś nastawione na praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas wykładów.

Warsztaty te dedykowane są mniejszej grupie uczestników, tak by zapewnić możliwość aktywnego udziału w zajęciach.

Zakończeniem pilotażowej wersji Akademii Młodych Prawników będzie konkurs dla chętnych podsumowujący pół roku zajęć. Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Po zakończeniu zajęć osoby, które brały udział w prowadzonych zajęciach (warsztatach) otrzymają certyfikaty ukończenia Akademii.

NOWOŚĆ W II EDYCJI
MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH PRAWNIKÓW

I edycja AMP odniosła bardzo duży sukces, dlatego dzięki zainteresowaniu ze strony licealistów postanowiliśmy rozszerzyć pole działania i chcemy wyjść naprzeciw mieszkańcom Opolszczyzny. Projekt zakłada dotarcie do miast nieco oddalonych od Opola, Krapkowice i Brzeg. Liczymy jednak na poszerzenie naszego zasięgu.


wykład inauguracyjny, tematyka prawa rodzinnego

6 lutego 2017

wykład z prawa międzynarodowego publicznego

1 marca 2017

warsztaty z dyplomacji

9 marca 2017

wykład z prawa karnego

5 kwietnia 2017

symulacja rozprawy karnej

20 kwietnia 2017

wykład przedstawicieli zawodów prawniczych

10 maja 2017

warsztaty z praw konsumenta

24 maja 2017

gala podsumowująca, wykład z historii prawa połączony z obchodami 800- lecia Opola

5 czerwca 2017

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2019 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar