Centrum Badań i Ekspertyz
Centrum Badań i Ekspertyz WPiA (CBE) jako jednostka o charakterze naukowo-badawczym zostało powołane 8 listopada 2013 r. decyzją Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Cel
Celem działania Centrum jest wykonywanie profesjonalnych usług i ekspertyz badawczych, konsultacyjnych i edukacyjnych skierowanych do podmiotów gospodarczych, podmiotów administracji publicznej, placówek naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych.

Zakres działania
Wykonywane usługi i ekspertyzy CBE obejmują prawne aspekty funkcjonowania wielu dziedzin z zakresu gospodarki (biznes, handel, usługi, transport, ochrona środowiska, świadczenia społeczne), administracji, działalności społecznej. Metody działania CBE umożliwiają poszerzanie oferty w oparciu o współpracę i integrację ze środowiskiem naukowo-badawczym Uniwersytetu Opolskiego.

Kierownik
Dr Ewa Pierzchała
Pokój: 4.22
Telefon: 77 452 75 41
E-mail: epierzchala@uni.opole.pl
{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar