Regulamin biblioteki WPiA
Podstawą korzystania ze zbiorów biblioteki jest karta biblioteczna (elektroniczna legitymacja studencka).
Karta biblioteczna ważna jest we wszystkich bibliotekach wydziałowych i instytutowych przez okres trwania studiów. Trzeba ją okazać każdorazowo przy wypożyczeniu książek.

Na podstawie karty bibliotecznej można wypożyczyć maksymalnie 15 tytułów na okres 3 miesięcy. Ilość woluminów zwiększa się do maksymalnie 20 tytułów na 3 miesiące dla studentów studiujących jednocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów oraz do maksymalnie 30 tytułów na 3 miesiące dla studentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego. W razie potrzeby można dokonać prolongaty, czyli przedłużyć termin zwrotu książek o jeden miesiąc, ale tylko wtedy, gdy nie ma zapotrzebowania na daną pozycję przez innych czytelników. W celu uzyskania prolongaty należy skorzystać z możliwości samodzielnego przedłużenia przez Internet: strona www.bg.uni.opole.pl katalog ALEPH zakładka „moje konto” koniecznie przed upływem terminu jej zwrotu. Za każdą rozpoczętą dobę przetrzymania książki naliczana jest opłata. Książkę z przekroczonym terminem należy zwrócić osobiście. Biblioteka umożliwia czytelnikom wypożyczanie zbiorów udostępnianych w czytelniach. Jest to wypożyczenie krótkoterminowe.

Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 2 tytuły i zwrócić w terminie określonym przez bibliotekarkę. Wypożyczenia krótkoterminowe nie podlegają prolongacie. Przed wejściem do czytelni wierzchnie okrycia a także torby należy zostawić w szatni. Po wejściu do czytelni należy wpisywać się do księgi odwiedzin Czytelnia jest dostępna dla każdego czytelnika. Telefony komórkowe powinny być przyciszone albo wyłączone. Księgozbiór ułożony jest działowo. W obrębie każdego działu książki ułożone są w kolejności alfabetycznej. W bibliotece umożliwiono wolny dostęp do półek, czyli każdy czytelnik może podejść do półki i wybrać dla siebie odpowiednie pozycje. Sygnatury z literą L oznaczają, że książki te są dostępne tylko na miejscu w czytelni. Brak oznaczenia L przy sygnaturze sygnalizuje, że książkę taką można wypożyczać.
{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar