Informacje o bibliotece WPiA

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji powstała w 2001 r. Gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne z zakresu: teorii i historii państwa i prawa, prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, europejskiego, międzynarodowego publicznego i prywatnego, karnego, cywilnego, gospodarczego i handlowego, rodzinnego i opiekuńczego, autorskiego i własności intelektualnej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rolnego, wyznaniowego oraz dyscyplin pokrewnych.

Biblioteka udostępnia zbiory poprzez wypożyczalnię oraz w sposób prezencyjny na miejscu w czytelni. Obecnie zbiory biblioteczne obejmują ponad 20 tys. woluminów książek i ponad 350 tytułów czasopism specjalistycznych krajowych i zagranicznych.

Biblioteka w swoich zbiorach posiada publikacje pracowników naukowych i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz czasopismo naukowe wydawane przez Wydział: Opolskie Studia Administracyjno – Prawne oraz Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe.

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji jest specjalistyczną biblioteką środowiskową z której mogą korzystać studenci prawa i administracji, pracownicy naukowi oraz inni czytelnicy, m.in. studenci innych wydziałów, uczelni prawniczych w kraju, a także studenci studiów podyplomowych i doktoranckich, aplikanci sądowi, sędziowie i adwokaci, pracownicy administracji państwowej oraz mieszkańcy Opolszczyzny.

{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar