Bazy danych dostępne w Bibliotece WPiA
Bazy w wolnym dostępie on-line

1. Bazy bibliograficzne:
 • BibliotekaNarodowa - http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie
 • KaRo http://karo.umk.pl/Karo/
 • Nukat http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=test
 • KVK http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
 • Bibliografia historyczno-prawna http://bibliografia.ihp.wpia.uw.edu.pl/
2. Bazy orzeczeń on-line:
 • Naczelny Sąd Administracyjny http://www.nsa.gov.pl/
 • Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
 • Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych http://orzeczenia.ms.gov.pl/
 • http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl
3. Bazy dostępne przez stronę Biblioteki Głównej:
 • BG UO www.bg.uni.opole.pl
 • Ibuk http://libra.ibuk.pl/
 • EMIS –> źródła elektroniczne -> bazy danych -> EMIS
  http://site.securities.com/php/dashboard/index?pc=PL
 • INFORLEX BIBLIOTEKA http://biblioteka3.inforlex.pl/szukaj.html
 • JSTOR http://www.jstor.org/
4. Wirtualna Biblioteka Nauki dostępna przez stronę Biblioteki Głównej:
 • http://bg.uni.opole.pl/bazy-danych-2/
 • Academic Search Complete
 • GreenFile
 • Newspaper Source
 • Science Direct
 • Springer
5. Wolny dostęp do publikacji pełnotekstowych polskich i zagranicznych:
 • https://archive.org/
 • http://www.europeana.eu/
 • http://polona.pl/
 • Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/owocEur-Lex
 • http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl
6. Bazy dostępne tylko z komputerów Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji:
 • Polska Bibliografia Prawnicza
 • LEX
7. Inne ciekawe strony:
 • Bip-Biuletyn Informacji Publicznej
 • http://www.bip.gov.pl/subjects
 • http://www.policja.pl/
 • http://e-prawnik.pl/
{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar