Akademia Młodych Prawników

Cel i opis projektu

Akademia Młodych Prawników to projekt, który będzie realizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Urząd Miasta Opola. Celem Akademii Młodych Prawników jest zrzeszenie uczniów, którzy w ramach wolnego czasu, chcą rozwijać zainteresowania związane z tematyką prawa. 

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do dwóch grup:

    - uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- wolnych słuchaczy, m.in. pozostałych uczniów, studentów, mieszkańców Opola.

Konkurs

Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował wykłady otwarte i warsztaty, a będzie miał formę pisemną (20 pytań testowych + 4 pytania otwarte)

Harmonogram

Zestawienie terminów 

Tematyka zajęć

tematy proponowanych warsztatów (konkretne terminy zostaną ustalone w porozumieniu z uczniami zainteresowanymi udziałem w nich).

Filmy z warsztatów

Zajęcia w Akademii Młodych Prawników, projektu realizowanego przez WPiA UO oraz UM Opola

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2020 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar