RSS

Komunikaty - WPiA

Komunikat dodany: 2018-02-08 21:54:53 przez: mgr Katarzyna Dziewulska
dla kierunku: Pr_st 

Szanowni Studenci SSP III, zaliczenie poprawkowe z prawa rzeczowego odbędzie się w dniu 21 lutego o godz. 13. Sala zostanie podana później.


Komunikat dodany: 2018-02-08 14:04:19 przez: dr Anna Frankiewicz-Bodynek
dla kierunku: ogólny 

Szanowni Państwo Wszystkie osoby, które mają ze mną poprawki w dniu 17 lutego zapraszam do sali 1.11 o godzinie 13:30. Przypominam, aby przyjść wyłącznie z narzędziem piszącym (Ochrona dziedzictwa kulturalnego dodatkowo z kartką). Wszelki sprzęt (komórki, smartfony, aparaty fot. i inny sprzęt pozwalający na zapisywanie dźwięku i/lub obrazu, jak też urządzenia pozwalające na komunikowanie się na odległość), torby i odzież wierzchnią proszę zostawić w innym, bezpiecznym miejscu. Z poważaniem AF-B


Komunikat dodany: 2018-02-05 10:17:08 przez: dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO
dla kierunku: ogólny 

Powiadamiam uprzejmie Szanownych PT Studentów, że: 1. Poprawkowe zaliczenie wykładu i ćwiczeń z przedmiotu "historia powszechna państwa i prawa" w ramach sesji poprawkowej odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 16.00. Zbiórka chętnych przed pokojem 4.2; 2. Poprawkowe zaliczenia i egzaminy z przedmiotu "prawo" odbędą się w dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 16.00. Zbiórka chętnych przed pokojem 4.2. Termin ten dotyczy także osób, chcących uzyskać zaliczenie z innych przedmiotów przeze mnie prowadzonych, o ile takowe osoby jeszcze są. Poza tymi terminami żadne zaliczenia nie będą udzielane, ani żadne egzaminy przeprowadzane.


Komunikat dodany: 2018-01-30 09:55:43 przez: dr Ewa Pierzchała
dla kierunku: ogólny 

Dyżur w lutym odbędzie się w dniach: 7 godz. 14:00-15:00, oraz 12, 16, 23, godz. 12:00-13:00.


Komunikat dodany: 2018-01-21 16:54:05 przez: dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO
dla kierunku: Pr_ns 

Szanowni PT Studenci I roku prawa niestacjonarnego, planujący przystąpienie do poprawkowych zaliczeń wykładu i ćwiczeń z przedmiotu "powszechna historia państwa i prawa". Informuję, że podczas zaliczeń egzekwowany będzie materiał zawarty w podręcznikach (omówionych podczas zajęć wstępnych w październiku) do końca działu "średniowiecze" oraz materiał przerobiony i zadany na ćwiczeniach. Tezy - wcześniej Państwu przekazane - nie są już aktualne. Proszę o niezwykle staranne i RZETELNE przygotowanie się do zaliczeń poprawkowych.


Komunikat dodany: 2018-01-19 11:36:24 przez: dr Anna Frankiewicz-Bodynek
dla kierunku: ogólny 

Szanowni Państwo W załączonej tabeli podaję daty i sale, w których będą się odbywały zaliczenia i egzaminy w bieżącej sesji egzaminacyjnej. Jeśli chodzi o poprawę egzaminu w lutym, godzina i sala zostaną podane, jak tylko Pani planująca ułoży plan zajęć na najbliższy semestr. Z poważaniem AFB
Zalącznik


Komunikat dodany: 2018-01-08 11:18:18 przez: Dziekanat
dla kierunku: ogólny 

Szanowni Państwo Z uwagi na rezygnację z obowiązku prowadzenia indeksów w formie papierowej od roku ak. 2017/2018 przypominamy o konieczności monitorowania/weryfikowania wpisów dokonywanych przez pracowników w USOSweb.


Komunikat dodany: 2017-12-11 11:45:43 przez: Dziekanat
dla kierunku: ogólny 

Szanowni Państwo Informujemy, iż studenci, którzy nie dopełnili obowiązku zapisania się na wykłady monograficzne nie uzyskają zaliczeń tychże wykładów.


Komunikat dodany: 2013-06-11 10:57:39 przez: Dziekanat
 

Studenci III roku adminstracji Bartman Aleksandra Kinaszczuk Jacek Kondrajczak Katarzyna Malinowski bartosz Paszun Magdalena Polman Dorota proszeni są o kontakt z dr T. Smusem w celu ustalenia oceny z przedmiotu Finanse przedsiebiorstw i rynek kapitałowy tomasz.smus@uni.opole.pl


Komunikat dodany: 2012-09-19 13:02:33 przez: dr Piotr Sadowski
 

Dr Piotr Sadowski będzie dostępny na WPiA UO w czwartek 20.09.2012 r. o godz. 15.00


{{aktualnosci1.tytul}}
brak zdjęcia

{{aktualnosci1.info | truncate:true:35:' ...'}}


{{planowane1.info | truncate:true:35:' ...'}}

Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji

ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SA
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Logo Uniwersystetu Opolskiego
ROK ZAŁOŻENIA

AD 1994

Copyright © 2018 Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Czcionka

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar