Fundacja dla WPiA UO
Do głównych celów Fundacji należy:
 • wspieranie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego we wszelkich jego poczynaniach
 • upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą
Fundacja została powołana do życia aktem notarialnym z dnia 25 kwietnia 2012 roku, oraz zarejestrowana w dniu 31 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy w Opolu pod nr KRS 0000442860.

Władze Fundacji
 • Zarząd Fundacji
  • Artur Dumnicki – Prezes
  • Elżbietka Błotko – Wiceprezes
  • Anna Fus – Wiceprezes
 • Rada Fundacji
  • prof. zw. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
  • dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. UO
  • dr hab. Henryk Spustek, prof UO
  • dr Przemysław Malinowski
  • dr Andrzej Drzewiecki

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO