Incoming students

Erasmus Program – information for incoming students

Law Faculty Erazmus Coordinator: dr Jacek Srokosz: jsrokosz@uni.opole.pl

Who are we?

We are relatively young, but rather ambitious and fast developing Faculty. It was created in 1996 firstly as Institute of Law and Administration operating in the framework of Faculty of Economy. In 2001 it separated from Faculty of Economy as Interfaculty Institute of Law and Administration, and from 2006 it operates as Faculty of Law and Administration. In six cathedrals and fourteen bets are employed seventeen professors, twenty six lecturers and eleven assistants. Scientific and teaching works are assisted: the departmental library, the computer room and the court room, in which simulations of court hearings are being carried out by students under researchers' maintenance. Mission of our Law and Administration Faculty is training to the public service in the rule of law, deepening and disseminating the vision of a human being and the world in the context of challenges of the present day, care of the high level of academic educating and the scientific research, as well as developing of initiatives leading to consolidation with other research units.

What do we offer?

Faculty of Law and Administration educates students in four specializations: civil, penal, administrative and European and international law. Both the full-time studies and extramural studies are offered. The studies lead to Master’s degree after 5 years of study. For foreign Erasmus students we offer the following courses thaught in English:

A catalog of courses in English is available at the web page of the Office for Scientific Research and International Relations: http://erasmusplus.uni.opole.pl/biblioteka/docs/Catalogue-of-courses-with-component-codes---2016-2017.pdf

For detailed information concerning formalities and accommodation look at the web page of the Office for Scientific Research and International Relations:
http://erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=75&lang=en&m=10

W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO