Dziekanat WPiA

Kierownik Dziekanatu:
mgr Ewa Tomalik

Pokój

2.8

Telefon

77 452 75 03

E-mail:

 dzprawo@uni.opole.pl


Studia stacjonarne i niestacjonarne: 
Kierunek: Prawo stacjonarne, Administracja II stopnia - niestacjonarna, Bezpieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne
mgr Agnieszka Malczewska
Elżbieta Pasoń

Pokój

2.10

Telefon

77 452 75 06 lub 77 452 75 07

E-mail:

dzprawo@uni.opole.pl


Studia stacjonarne:
Kierunek: Administracja I i II stopnia - stacjonarne 
mgr Dorota Gembarowska

Pokój

2.4

Telefon

77 452 75 08

E-mail:

 dzprawo@uni.opole.pl


Studia niestacjonarne:
Kierunek: Prawo, Administracja I stopnia, Bezpieczeństwo wewnętrzne 
mgr inż. Mirosława Tomczak

Pokój

2.5

Telefon

77 452 75 05

E-mail:

dzprawo@uni.opole.pl


Studia niestacjonarne:

Poniedziałek

12:00 - 15:00

Wtorek

12:00 - 15:00

Środa

12:00 - 15:00 (dla studentów stacjonarnych)

Czwartek

12:00 - 15:00

Piątek

12:00 - 15:00

Sobota

8:00 - 12:00 (dla studentów niestacjonarnych)

W miesiącu lipcu i sierpniu w soboty nieczynne.
W miesiącu wrześniu czynne tylko w soboty zjazdowe
W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO