Aktualności

Rekrutacja Programu Erasmsus+/PO WER
Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu rekrutacji studentów na studia oraz na praktyki w roku akademickim 2017/2018. Rekrutacja dotyczy zarówno Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym).
[załącznik]
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”
Szanowni Państwo, z przyjemnością przekazujemy zaproszenie na Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”. Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Opolu w Studenckim Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95. Organizatorami konferencji są: Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Klinika Prawa oraz Studencka Poradnia Prawna "Bona fides". Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2017 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom.
[Zaproszenie] [Formularz zgłoszeniowy] [Komitet Naukowy]
Zajęcia z amerykańskimi adwokatami na WPiA 8-12 maja 2017
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniach 8-12 maja 2017 na WPiA gościć będą dwie amerykańskie prawniczki: Noël Margaret Lawrence oraz Elisabeth Ann Bird, które przeprowadzą zajęcia dla studentów naszego Wydziału.
[załącznik]
Ogłoszenie o konkursach
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na następujące stanowiska: profesor nadzwyczajny. Dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie. Ilość wolnych etatów: 2
[polski] [angielski]
Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zamierza podjąć się zorganizowania cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych problematyce postępowania egzekucyjnego w administracji. Pierwsza konferencja z tego cyklu, przypadająca w pięćdziesiątą rocznicę wejścia w życie obowiązującej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Toruniu, a jej tematem będzie „Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.
[załącznik]
Problemy z tłumaczeniem i wykładnią tekstu prawnego, iuryslingwistyka w prawie Unii Europejskiej
W dniu 11 stycznia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji mieliśmy zaszczyt gościć dr Rafała Mańko z Uniwersytetu w Amsterdamie. Pan doktor wygłosił referat o iuryslingwistyce w prawie Unii Europejskiej. To jakże ciekawe spotkanie było pretekstem do inauguracji działalności Koła Naukowego InterLex zajmującego się właśnie szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z prawem UE. Nowemu Kołu życzymy wielu sukcesów!"
[załącznik]
Kondolencje
Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP prof. zw. dr hab. Jana Bocia, wybitnego znawcy prawa administracyjnego, Uczonego i Pedagoga Wychowawcy wielu pokoleń naukowców, z którego wsparcia i życzliwych rad Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego wielokrotnie korzystał. Władze Wydziału wraz z pracownikami oraz społecznością akademicką składają wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Współpracownikom Profesora. Dziekan, Prodziekani i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Dofinansowanie projektu dla doktorantów WPiA
Miło jest nam poinformować, że zespół doktorantów w składzie: mgr Rafał Wielki (koordynator), mgr inż. Rafał Prabucki, mgr Mateusz Tusiński oraz absolwent i aplikant radcowski: mgr Oskar Woźniak został zakwalifikowany do otrzymania grantu na badania "Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo rynku finansowego" w ramach Stypendium im. Lesława A. Pagi. Więcej informacji o programie grantowym na: http://paga.org.pl/projekty/stypendium-im-leslawa-a-pagi/stypendium-im-leslawa-a-pagi/laureaci?lang=pl
Człowiek może mieć 100 twarzy. Wykład poświęcony charakteryzacji w bezpieczeństwie.
W dniu 24 lutego 2017 odbyl sie kolejny wyklad otwarty pt Człowiek.może mieć 100 twarzy. Poświęcony charakteryzacji w bezpieczeństwie. Naszym gościem byl Pan Przemyslaw Kumalski- charakteryzator i wizażysta. Po głównej cześci spotkania Nasz Gość odpowiadal na pytania z sali. Najwięcej pytań dotyczylo makijażu i porad kosmetycznych od Pań, ktøre licznie przybyly na wykład. Dziekujemy wszystkim za tak liczne przybycie. Serdecznie zapraszamy na kolejne wyklady otwarte.
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ISoS '17
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych ośrodków naukowych i instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej obejmującej interdyscyplinarne problemy rozwoju zagrożeń w aspekcie terroryzmu. Nie mniej ważnym celem jest współpraca w obszarze badań naukowych i dydaktyki pomiędzy pracownikami uczelni krajowych i zagranicznych. Główny problem naukowy, to pytanie o przyczyny i skutki terroryzmu w aspekcie: społecznym, ekonomicznym, politycznym, bezpieczeństwa państwa. Odpowiedź na postawiony problem naukowy będzie poszukiwana w ramach sesji konferencyjnych.

PUBLIKACJA. Zależnie od zakresu tematycznego artykułu, zostanie on opublikowany (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopiśmie naukowym „Studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem”, wydawanym przez Uniwersytet Wrocławski lub w kwartalniku elektronicznym „Horyzonty Bezpieczeństwa”, wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji UO. Przyjmowane są teksty w języku polskim i angielskim. Pełne wersje artykułów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencja.isos@gmail.com, w terminie do 15 kwietnia 2017 r. Artykuł powinien zawierać streszczenia oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (ok. 150 słów), adres do korespondencji oraz adres mailowy. Maksymalna objętość artykułu to 12 stron formatu A4, wraz ze streszczeniem i bibliografią. Zamieszczenie ilustracji (fotografii, tabel i rysunków) będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia do redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich do ilustracji. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman 12 punktów dla tekstu głównego (10 punktów dla przypisów), o interlinii 1,5 wiersza w tekście głównym, marginesy standardowe: 25 mm. Nagłówki 14 punktów pogrubione.
[załącznik]
1 z 53 następna >>
idź do

W roku 2016 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności, które to wydarzenie zbiegło się z organizacją Zjazdu Dziekanów Prawa Uczelni Publicznych.
Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście, w gronie których możemy wymienić Panią Premier, prof. dr hab. Hannę Suchocką, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pana prof. dr hab. Zbigniewa Cieślaka, zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Stanisława Trociuka, dyrektora biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Kamila Bortniczuka, jak również Dziekanów i Prodziekanów Wydziałów Prawa, Rektora Uniwersytetu Opolskiego, reprezentantów administracji publicznej Województwa Opolskiego, na czele z Wojewodą, przedstawicieli zawodowych samorządów prawniczych oraz wymiaru sprawiedliwości.
Więcej

Zapraszamy do galerii

Inauguracja Akademii Młodych Prawników już za nami. Druga edycja rozpoczęła się 6 lutego. b.r.
Więcej


Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej a bezpieczeństwo obrotu finansowego” w ramach IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych. Tym samym ogłaszamy nabór abstraktów. Harmonogram projektu został przedstawiony na zdjęciu poniżej.
Zapisy i nabór abstraktów potrwają do 14 kwietnia. Rejestracja na konferencję dostępna jest pod adresem: www.odns.evenea.pl Szczegółowe wymogi edytorskie dla autorów można znaleźć na stronie: www.prawo.uni.opole.pl/podania/Informacje_dla_AutorowND.pdf Więcej informacji o konferencji dostępnych pod adresami: www.facebook.com/odnsuo oraz www.opole.elsa.org.pl/odns Zapraszamy!
Więcej

Uniwersytet Opolski

Wydział Prawa i Administracji 
Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: wpia@uni.opole.pl

Copyright © 2016 Wydział Prawa i Administracji UO